Секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“ (TEN) - Related Opinions