An Rannóg um Iompar, Fuinneamh, Bonneagar agus an tSochaí Faisnéise (TEN) - Related Opinions