Софиа Виганд: COP26 изрази разочарованието на младите хора, но не отне надеждата

ЕИСК Инфо: Срещата на върха на COP26 в Глазгоу отговори ли на очакванията на по-младото поколение, което активно търси ефективни решения за борба с глобалното затопляне?

Софиа Виганд: Отговорът е ясен: не. Младите активисти в областта на климата свикнаха да бъдат разочаровани от конференциите на страните през последните години, но това не ни пречи да съхраним надеждата. Предвид огромното внимание, което получи COP26, и огромният натиск от страна на гражданското общество по целия свят, много от нас изразиха оптимизъм, че с тази среща на високо равнище можеше да се постигне значителен напредък по отношение на действията в областта на климата към целта от 1,5 °C.
След COP26, обаче, светът продължава по пътя на затопляне на планетата с 2,4 °C, въпреки че Пактът за климата от Глазгоу наблегна целта от 1,5 °C. За финансирането на адаптацията, смекчаването на загубите и щетите за най-уязвимите общности все още липсват милиарди, но вредните субсидии за изкопаеми горива продължават да подхранват експлоатацията на хората и планетата. И въпреки че Пактът от Глазгоу за пръв път разглежда необходимостта от отказ от използване на въглища, в него се говори просто за постепенното му „намаляване“ вместо „прекратяване“ и се откриват сериозни пропуски, които дават възможност настоящото използване на изкопаеми горива да продължи. Тези разочароващи резултати не съответстват на силните думи, произнесени на срещата на високо равнище, което поставя целия процес на COP пред сериозен проблем по отношение на доверието.
Много млади хора изпитват гняв, защото съзнателно са изложени на риск от липсата на действия. Проучванията показват, че климатичната криза ще изложи по-голямата част от днешните младежи на поне един свързан с климата риск, като например горещи вълни, циклони, замърсяване на въздуха, наводнения или недостиг на вода, увеличаване на рисковете от нараняване и увреждане на здравето, принудителна миграция от родното място, неподходящо хранене и безработица. Необходими са много по-амбициозни и приобщаващи действия, за да се предотврати предстоящо бедствие за сегашното младо поколение.
Някои резултати от COP26, като например новосъздаденото сътрудничество между най-големите източници на емисии Китай и САЩ и решението за преразглеждане на неадекватните национални цели в областта на климата през следващата година, със сигурност представляват стъпки в правилната посока. Но те далеч не са достатъчни за справяне с кризата в областта на климата и за защита на бъдещето на нашата планета и нейните народи.
Софиа Виганд