Sophia Wiegand: COP26 teleurstellend voor jongeren, maar we blijven hoop houden

EESC Info: Heeft de COP26-top in Glasgow voldaan aan de verwachtingen van de jongere generatie, die actief aandringt op doeltreffende oplossingen om de opwarming van de aarde tegen te gaan?

Sophia Wiegand: Het antwoord hierop is een duidelijk ‘nee’. Jonge klimaatactivisten zijn er de afgelopen jaren wel gewend aan geraakt om teleurgesteld te worden door de COP’s, maar dat belet ons niet om hoop te blijven houden. Gezien de enorme aandacht die de COP26 heeft gekregen en de gigantische druk van het maatschappelijk middenveld in de hele wereld dachten velen van ons optimistisch dat deze top de klimaatactie een flinke duw in de richting van de 1,5 °C-doelstelling zou kunnen geven.
Na de COP26 begeeft de wereld zich echter nog steeds naar een opwarming van 2,4 °C, ondanks de nadruk die in het Klimaatpact van Glasgow wordt gelegd op de doelstelling van 1,5 °C. Er worden nog altijd miljarden te weinig uitgetrokken voor adaptatie, voor mitigatie en voor verlies & schade in de meest kwetsbare gemeenschappen, terwijl schadelijke subsidies voor fossiele brandstoffen de uitbuiting van mensen en de aarde in stand houden. En weliswaar wordt in het Pact van Glasgow voor het eerst ingegaan op de noodzaak om van het gebruik van steenkool af te stappen, maar wordt er slechts gesproken van “afbouwen” in plaats van “uitfaseren” en worden er ruime uitwegen geboden om fossiele brandstoffen te blijven gebruiken. Deze teleurstellende resultaten staan in schril contrast met de grootse woorden die tijdens de top werden gesproken en de geloofwaardigheid van het hele COP-proces heeft daardoor een flinke deuk opgelopen.
Veel jongeren zijn kwaad omdat zij door het uitblijven van actie bewust in gevaar worden gebracht. Uit studies blijkt dat het merendeel van de jongeren als gevolg van de klimaatcrisis zal worden blootgesteld aan ten minste één klimaatgerelateerd risico, zoals hittegolven, orkanen, luchtvervuiling, overstromingen of waterschaarste, waardoor het risico op letsel en gezondheidsschade, gedwongen migratie, ontoereikende voeding en werkloosheid toeneemt. Er moeten veel ambitieuzere en inclusievere maatregelen komen om de dreigende ramp voor de huidige jongere generatie af te wenden.
Sommige resultaten van de COP26, zoals de nieuwe samenwerking tussen China en de VS – de grootste uitstoters – en het besluit om de ontoereikende nationale klimaatdoelstellingen het komende jaar te herzien, vormen zeker stappen in de goede richting. Maar ze zijn bij lange na niet voldoende om de klimaatcrisis aan te pakken en de toekomst van onze aarde en de mensheid te beschermen.
Sophia Wiegand