Sophia Wiegand: COP26-kokous aiheutti nuorille pettymyksen mutta ei vienyt toivoa

ETSK-info: Nuorempi sukupolvi vaatii aktiivisesti tehokkaita ratkaisuja ilmaston lämpenemisen torjumiseksi. Vastasiko Glasgow’n COP26-huippukokous nuorten odotuksiin?

Sophia Wiegand: Vastaus on selvä ei. Nuoret ilmastoaktivistit ovat viime vuosina jo tottuneet pettymään COP-kokouksien tuloksiin, mutta se ei estä meitä toivomasta. Kun otetaan huomioon COP26-kokouksen saama valtava huomio ja kansalaisyhteiskunnan sille asettamat kovat paineet kaikkialla maailmassa, monet olivat toiveikkaita sen suhteen, että huippukokous voisi edistää merkittävästi ilmastotoimia kohti 1,5 asteen tavoitetta.
COP26-kokouksen jälkeen maailma on kuitenkin yhä matkalla kohti 2,4 celsiusasteen lämpenemistä, vaikka Glasgow’n ilmastosopimuksessa painotetaankin 1,5 asteen tavoitetta. Rahoituksesta, jota tarvitaan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, sen lieventämiseen ja siitä aiheutuvien menetysten ja vahinkojen korvaamiseen kaikkein heikoimmassa asemassa olevissa yhteisöissä, puuttuu vielä miljardeja, ja kuitenkin haitallisia fossiilisia polttoaineita tuetaan edelleen, minkä vuoksi ihmisten ja maapallon riistäminen jatkuu. Vaikka Glasgow’n sopimuksessa viitataan ensimmäistä kertaa tarpeeseen irtautua hiilestä, siinä puhutaan vain hiilen käytön asteittaisesta vähentämisestä, ei käytöstä luopumisesta. Näin ollen siihen jää huomattavia porsaanreikiä, jotka mahdollistavat fossiilisten polttoaineiden käytön jatkamisen. Nämä pettymystä aiheuttavat tulokset eivät vastaa huippukokouksessa esitettyjä värikkäitä puheenvuoroja, minkä vuoksi koko COP-prosessilla on vakava uskottavuusongelma.
Monet nuoret ovat vihaisia, sillä toimimatta jättäminen tarkoittaa sitä, että heidät asetetaan tietoisesti vaaraan. Tutkimukset osoittavat, että ilmastokriisi tulee altistamaan suurimman osan nykypäivän nuorista ainakin yhdelle ilmastoon liittyvälle vaaralle, kuten lämpöaallolle, hirmumyrskylle, ilman saastumiselle, tulvalle tai veden puutteelle. Tämä lisää riskiä loukkaantua, joutua kärsimään terveyshaitoista tai puutteellisesta ravitsemuksesta, joutua muuttamaan pois kotiseudulta tai jäädä työttömäksi. Tarvitaan paljon kunnianhimoisempia ja osallistavampia toimia, jotta nykypäivän nuoria uhkaavat katastrofit voitaisiin estää.
Eräät COP26-kokouksen tuloksista, kuten äskettäin käynnistetty yhteistyö suurimpien päästöjen aiheuttajien eli Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä ja päätös tarkistaa riittämättömiksi osoittautuneita kansallisia ilmastotavoitteita tulevana vuonna, ovat toki askel oikeaan suuntaan. Ne eivät kuitenkaan läheskään riitä ilmastokriisin ratkaisemiseksi ja maapallon ja sen asukkaiden tulevaisuuden turvaamiseksi.
Sophia Wiegand