Sophia Wiegand: COP 26 nuvylė jaunimą, bet vilties neatėmė

EESRK info: Ar COP 26 aukščiausiojo lygio susitikimas Glazge pateisino jaunosios kartos, kuri primygtinai reikalauja veiksmingų kovos su visuotiniu atšilimu sprendimų, lūkesčius?

Sophia Wiegand: Atsakymas yra tikrai ne. Pastaraisiais metais jaunieji klimato aktyvistai jau įprato nusivilti vykusiomis COP, tačiau tai netrukdo mums puoselėti viltį. Atsižvelgiant į didžiulį dėmesį, kurio sulaukė COP 26, ir į milžinišką pilietinės visuomenės spaudimą visame pasaulyje, daugelis iš mūsų tikėjosi, kad šis aukščiausiojo lygio susitikimas gali iš esmės paspartinti klimato politikos veiksmus siekiant įgyvendinti 1,5°C tikslą.
Tačiau įvykus COP 26, pasaulio klimatas toliau šyla 2,4°C, nepaisant to, kad Glazgo klimato pakte pabrėžiamas 1,5 C tikslas. Pažeidžiamiausioms bendruomenėms vis dar trūksta ne vieno milijardo prisitaikymui prie klimato kaitos, jos švelninimui bei nuostolių ir žalos padengimui, tačiau aplinkai kenksmingo iškastinio kuro subsidijos ir toliau skatina žmonių ir planetos išnaudojimą. Ir nors Glazgo klimato pakte pirmą kartą atkreipiamas dėmesys į būtinybę nutraukti anglies naudojimą, jame kalbama tik apie laipsnišką jos naudojimo „mažinimą“, o ne „atsisakymą“, ir taip sukuriamos rimtos spragos, kuriomis naudojantis iškastinis kuras bus toliau naudojamas. Šie nuviliantys rezultatai neatitinka skambių žodžių aukščiausiojo lygio susitikime, todėl visas COP procesas kelia rimtų abejonių dėl savo patikimumo.
Daugelis jaunų žmonių yra pikti, nes dėl to, kad sąmoningai nesiimama veiksmų, jiems gresia pavojus. Tyrimai rodo, kad dėl klimato krizės dauguma šiandienos jaunimo susidurs su bent vienu su klimatu susijusiu pavojumi, pavyzdžiui, karščio bangomis, ciklonais, oro tarša, potvyniais ar vandens trūkumu, todėl padidės traumų ir sveikatos sutrikimų, priverstinės migracijos paliekant savo namus, netinkamos mitybos ir nedarbo rizika. Reikia imtis daug platesnio užmojo ir įtraukių veiksmų, kad būtų išvengta šiandieninei jaunajai kartai gresiančios katastrofos.
Kai kurie COP 26 rezultatai, pvz., naujai užmegztas didžiausių teršėjų Kinijos ir JAV bendradarbiavimas ir sprendimas ateinančiais metais persvarstyti netinkamus nacionalinius klimato srities tikslus, neabejotinai yra žingsniai teisinga kryptimi. Tačiau jų toli gražu nepakanka klimato krizei įveikti ir mūsų planetos bei joje gyvenančių žmonių ateičiai apsaugoti.
Sophia Wiegand