ЕИСК смята, че е от основно значение да се преосмислят приоритетите и продоволствената сигурност и устойчивостта да се поставят на челно място в дневния ред на ЕС

Неотдавнашните събития, причинени от COVID-19, екстремните метеорологични условия, дължащи се на смущенията в климата, кибератаките и Брексит, показаха необходимостта от преосмисляне на приоритетите и подобряване на устойчивостта и издръжливостта на продоволствените системи на ЕС, чрез засилване на автономността им. Продоволствената сигурност не е даденост за много от гражданите на ЕС.

Според ЕИСК от ключово значение е да се разработи инструментариум, включващ мерки за управление на риска, които да помогнат на веригите за доставки на храни да се справят с екстремни ситуации, а на властите, земеделците и промишлеността да дадат възможност за предприемане на незабавни действия.
В становището си по собствена инициатива „Стратегическа автономност и продоволствена сигурност и устойчивост“ ЕИСК предлага определение за отворена стратегическа автономност, прилагана по отношение на продоволствени системи, което се основава на производството на храни, работната ръка и справедливата търговия, като първостепенната цел е да се гарантира продоволствена сигурност и устойчивост за всички граждани на ЕС чрез справедлива, здравословна, устойчива и издръжлива верига за доставки на храни.
„Земеделските стопанства, плодородната земеделска земя и водите са стратегически активи и трябва да бъдат защитени в целия ЕС: те представляват гръбнакът на нашата отворена стратегическа продоволствена автономност“, подчерта докладчикът по това становище Клаас Йохан Ошха.(mr)