„Būtina permąstyti prioritetus ir ES darbotvarkėje pirmenybę teikti aprūpinimui maistu ir tvarumui“, – teigia EESRK

Pastarojo meto įvykiai, kuriuos sukėlė COVID-19 pandemija, ekstremalios oro sąlygos dėl klimato pokyčių, kibernetiniai išpuoliai ir „Brexit’as“ rodo, kad būtina permąstyti prioritetus ir didinti ES maisto sistemų atsparumą ir tvarumą, stiprinant savarankiškumą. Daugybei ES piliečių apsirūpinimas maistu nėra savaime suprantamas dalykas.

EESRK nuomone, itin svarbu parengti priemonių rinkinį, į kurį būtų įtrauktos rizikos valdymo priemonės, skirtos padėti maisto tiekimo grandinėms susidoroti su ekstremaliomis situacijomis, kad valdžios institucijos, ūkininkai ir pramonė galėtų imtis neatidėliotinų veiksmų.
EESRK nuomonėje savo iniciatyva Strateginis savarankiškumas, aprūpinimas maistu ir tvarumas siūlo apibrėžti atvirą strateginį savarankiškumą, taikomą maisto sistemoms, kurios yra grindžiamos maisto produktų gamyba, darbo jėga ir sąžininga prekyba, siekiant bendro tikslo – užtikrinti visų ES piliečių aprūpinimą maistu ir tvarumą, įgyvendinant sąžiningą, sveiką, tvarią ir atsparią maisto tiekimo grandinę.
„Ūkiai, derlinga žemės ūkio paskirties žemė ir vanduo yra strateginis turtas ir turi būti saugomi visoje ES: jie sudaro mūsų atviro strateginio savarankiškumo maisto srityje pagrindą“, – pabrėžė šios EESRK nuomonės pranešėjas Klaas Johan Osinga.