ETSK:n mielestä on tähdellistä pohtia uudelleen asioiden tärkeysjärjestystä ja nostaa elintarviketurva ja elintarvikkeiden kestävyys EU:n asialistan kärkeen

Covid-19:n viime aikoina aiheuttamat tapahtumat, ilmastohäiriöistä johtuvat äärimmäiset sääilmiöt, kyberhyökkäykset ja brexit osoittavat tarpeen panna asioita uuteen tärkeysjärjestykseen ja parantaa EU:n elintarvikejärjestelmien häiriönsietokykyä ja kestävyyttä vahvistamalla unionin riippumattomuutta. Mahdollisuus hankkia riittävästi ruokaa ei ole itsestäänselvyys läheskään kaikille EU:n kansalaisille.

ETSK pitää ehdottoman välttämättömänä kehittää välineistö, joka sisältää riskinhallintatoimenpiteitä, joiden avulla elintarvikeketjuja autetaan selviytymään ääritilanteista ja jotka mahdollistavat viranomaisten, maataloustuottajien ja elintarvikealan välittömän toiminnan.
ETSK ehdottaa oma-aloitteisessa lausunnossaan aiheesta ”Strateginen riippumattomuus, elintarviketurva ja elintarvikkeiden kestävyys” elintarvikejärjestelmiin sovellettavan avoimen strategisen riippumattomuuden määritelmää, joka perustuu elintarviketuotantoon, työvoimaan ja oikeudenmukaiseen kauppaan. Yleisenä tavoitteena on varmistaa elintarviketurva ja elintarvikkeiden kestävyys kaikkia EU:n kansalaisia varten terveellisten elintarvikkeiden tarjonnan ja oikeudenmukaisen, kestävän ja häiriönsietokykyisen elintarvikehuollon avulla.
”Maatilat, hedelmällinen maatalousmaa ja vesi ovat strategisia voimavaroja, joita on suojeltava koko EU:ssa. Ne ovat avoimen strategisen elintarvikeomavaraisuutemme perusta”, ETSK:n lausunnon esittelijä Klaas Johan Osinga korosti. (mr)