CESE: este esențial să se restabilească prioritățile și să se plaseze securitatea alimentară și durabilitatea în fruntea agendei UE.

Evenimentele recente cauzate de COVID-19, condițiile meteorologice extreme din cauza perturbărilor climatice, atacurile cibernetice și Brexitul demonstrează necesitatea de a regândi prioritățile și de a îmbunătăți reziliența și sustenabilitatea sistemelor alimentare ale UE, prin consolidarea autonomiei sale. Pentru mulți cetățeni ai UE, securitatea alimentară nu reprezintă un dat.

În opinia CESE, este esențial să se elaboreze un set de instrumente care să includă măsuri de gestionare a riscurilor pentru a ajuta lanțurile de aprovizionare cu alimente să facă față situațiilor extreme, permițând autorităților, fermierilor și industriei să ia măsuri imediate.
În avizul său din proprie inițiativă „Autonomia strategică, securitatea alimentară și durabilitatea”, CESE propune o definiție a autonomiei strategice deschise aplicate sistemelor alimentare bazate pe producția de alimente, forța de muncă și comerțul echitabil, cu scopul primordial de a asigura securitatea alimentară și durabilitatea pentru toți cetățenii UE prin intermediul unui lanț de aprovizionare cu alimente echitabil, sănătos, durabil și rezilient.
„Fermele și terenurile agricole fertile și apa sunt atuuri strategice și trebuie protejate în întreaga UE: ele constituie coloana vertebrală a autonomiei noastre alimentare strategice deschise”, a subliniat raportorul CESE pentru acest aviz, Klaas Johan Osinga. (mr)