Het is van cruciaal belang om prioriteiten bij te stellen en voedselzekerheid en duurzaamheid bovenaan de EU-agenda te plaatsen, aldus het EESC

Recente gebeurtenissen als gevolg van COVID-19, extreem weer dat door de ontregeling van het klimaat wordt veroorzaakt, cyberaanvallen en de brexit tonen aan dat het zaak is onze prioriteiten bij te stellen en onze voedselsystemen weerbaarder en duurzamer te maken door de autonomie ervan te vergroten. Voedselzekerheid is voor veel EU-burgers geen vanzelfsprekendheid.

Het EESC pleit voor de ontwikkeling van een instrumentarium dat risicobeheersmaatregelen bevat om de voedselvoorzieningsketens weerbaar te maken tegen extreme situaties, zodat autoriteiten, boeren en bedrijven onmiddellijk actie kunnen ondernemen.
Het EESC stelt in zijn initiatiefadvies over strategische autonomie, voedselzekerheid en duurzaam voedsel een definitie voor van open strategische autonomie voor voedselsystemen, die gebaseerd is op voedselproductie, arbeidskrachten en eerlijke handel, met als overkoepelende doelstelling om de voedselzekerheid en duurzaam voedsel voor alle EU-burgers veilig te stellen door middel van een eerlijke, gezonde, duurzame en veerkrachtige levensmiddelenvoorziening.
“Agrarische bedrijven, vruchtbare landbouwgrond en water zijn strategische troeven die in de hele EU moeten worden beschermd: zij vormen de ruggengraat van onze open strategische voedselautonomie”, aldus de EESC-rapporteur voor dit advies, Klaas Johan Osinga. (mr)