EESK bedömer EU:s ”tredje väg” mot digitalisering

Image
Professor Andrea Renda, CEPS

I och med förklaringen om digitala rättigheter och principer och dataakten tar EU ytterligare två steg i riktning mot att skapa en digital miljö där människorna står i centrum, något som framhölls under en debatt i samband med EESK:s plenarsession i juni.

Under sin plenarsession den 15 juni höll EESK en debatt om digitala rättigheter och principer med professor Andrea Renda, senior forskare och chef för global styrning, reglering, innovation och den digitala ekonomin vid Centre for European Policy Studies. Debatten hölls i anslutning till antagandet av EESK:s yttranden om förslaget till den europeiska förklaringen om digitala rättigheter och principer respektive dataakten.

Andrea Renda uttryckte sitt stöd för såväl förklaringen som rättsakten, och beskrev det som att man fogar ihop två bitar av det pussel som EU:s regelverk utgör och därmed skapar ett alternativ till USA:s system, som styrs av den privata sektorn med jättelika bolag i täten, och det statskontrollerade kinesiska systemet, där data som samlas in av teknikjättar har blivit ett verktyg för regeringens massövervakning.

”Vi har idéerna om säkerhet och trygghet, som förutsätter inte bara ett större ansvar från enskilda personer och privata företag utan även mer skärpta och starkare regeringar som har de verktyg som krävs för att avgöra vad som är säkert och tryggt och vad som håller på att utvecklas i fel riktning”, sade han. ”Vi talar även om hållbarhet – inte bara miljömässig utan i allt högre grad ekonomisk och social, eftersom den modell som använts hittills är ekonomiskt och socialt ohållbar.”

”Att EU ställer sig bakom digitala rättigheter och principer är av stor betydelse när det gäller att ta itu med den digitala klyfta som fortfarande finns, särskilt i fråga om äldre personers och landsbygdsbefolkningens tillgång till nätbaserade offentliga tjänster och privata tjänster”, påpekade Philip von Brockdorff, föredragande för EESK:s yttrande om förslaget till förklaring. 

Han underströk att förklaringen bör stödja hållbar utveckling i fråga om miljön, men också på det sociala området, och bidra till att minimera de skadliga effekter och maximera de positiva effekter som den digitala tekniken har på ekonomin och samhället.

Under sin presentation av EESK:s yttrande om dataakten lyfte föredraganden Marinel Dănuț Mureşan fram behovet av att bemöta det civila samhällets berättigade farhågor. Han konstaterade: ”EU-medborgarnas säkerhet är mycket viktig. Alla berörda parter behöver ha tillgång. Vi måste upprätta datacentraler där reglerna om it-säkerhet följs samt säkerställa att alla som behandlar data får kontinuerlig fortbildning och att alla berörda parter, särskilt små och medelstora företag, har rättvis tillgång.” (dm)