Den långdragna anslutningsprocessen för länderna på västra Balkan är åter på EU:s dagordning. I detta avsnitt av Grassroots View tittar vi närmare på EU:s utvidgning och västra Balkan. Alla dessa länder har inte kommit lika långt på vägen mot EU-medlemskap. 
 

Den långdragna anslutningsprocessen för länderna på västra Balkan är åter på EU:s dagordning. I detta avsnitt av Grassroots View tittar vi närmare på EU:s utvidgning och västra Balkan. Alla dessa länder har inte kommit lika långt på vägen mot ett EU-medlemskap. 

...Läs mer

Den långdragna anslutningsprocessen för länderna på västra Balkan är åter på EU:s dagordning. I detta avsnitt av Grassroots View tittar vi närmare på EU:s utvidgning och västra Balkan. Alla dessa länder har inte kommit lika långt på vägen mot ett EU-medlemskap. 

Våra gäster diskuterar principen om gradvis och successiv integration, regionens utsikter att kunna ansluta sig till EU-familjen och huruvida EU:s ökade fokus på Ukraina kommer att påverka förhandlingarna med länderna på västra Balkan.

Ionuţ Sibian, som är EESK-ledamot och ordförande för uppföljningskommittén för västra Balkan och vars land (Rumänien) gick med i EU 2007, berättar om det civila samhällets syn på läget i regionen. 

Jarosław Pietras, f.d. högre EU-tjänsteman och polsk regeringstjänsteman, som var inblandad i Polens anslutning till EU, delar med sig av sina erfarenheter från förhandlingsbordet och talar om likheter och olikheter mellan den stora utvidgningen 2004 och det aktuella läget.

Dafina Peci, generalsekreterare för KRK (Albaniens nationella ungdomskongress), sätter ord på de förväntningar Albaniens ungdomar har på en europeisk framtid för deras land. 

Camille-Cerise Gessant, journalist från Agence Europe, och Erisa Zykaj, EU-korrespondent för medieföretag på västra Balkan och stationerad i Bryssel, bidrar med sina perspektiv på pressens situation i regionen och idén om EU:s politiska gemenskap. (at)
 

Läs mindre