Grassroots View – säsong 3, avsnitt 19 – Länderna på västra Balkan står på tröskeln till Europeiska unionen

Den långdragna anslutningsprocessen för länderna på västra Balkan är åter på EU:s dagordning. I detta avsnitt av Grassroots View tittar vi närmare på EU:s utvidgning och västra Balkan. Alla dessa länder har inte kommit lika långt på vägen mot EU-medlemskap. 
 

Tillgängliga språk:

Ledare

Redan i skrivande stund fylls vår brevlåda med ansökningar till 2022 års pris till det civila samhället, som vi lanserade i början av juni. Liksom varje år är vi på jakt efter civilsamhällesorganisationers och individers mest kreativa och enastående projekt – sådana som varje gång gör oss stolta över det civila samhällets fantastiska arbete på fältet i hela Europa.

Kommande evenemang

Föreställ dig Ukraina...

Olha Tjajko, en ukrainsk nyhetsreporter från Kiev som bevakar samhällsfrågor och politik och nu krigshändelser i Ukraina, kommenterar exklusivt för EESK info Europeiska rådets beslut av den 23 juni 2022 att bevilja Ukraina status som kandidatland till EU. Ta dig även en titt på det foto som hon valde ut för att illustrera detta historiska ögonblick.

Rakt på sak

I vårt avsnitt ”Rakt på sak” delar EESK-ledamöter med sig av sina tankar kring viktiga frågor på EU:s dagordning. Den här gången har vi bett EESK-ledamoten Maurizio Mensi, som är föredragande för det yttrande om konsekvenserna av EU:s förordning om halvledare för försvars- och rymdindustrin som antogs vid EESK:s plenarsession i juni, att i korthet redogöra för varför detta är en viktig fråga.

Maurizio Menzi om förordningen om halvledare: försvars- och rymdindustrins behov får inte förbises

Halvledare är en viktig komponent i alla digitala produkter och är avgörande för försvars- och rymdindustrierna, trots att de sistnämnda står för endast omkring 1 % av den globala marknaden för halvledarchipp.
 

”En fråga till ..."

En fråga till ...

I vårt avsnitt ”En fråga till ...” ber vi EESK-ledamöter att svara på en fråga om ett aktuellt ämne som står eller borde stå högt på EU:s dagordning.

José Antonio Moreno Díaz: våldet mot kvinnor är en människorättsfråga

Av de nästan 500 miljoner människor som bor i EU är omkring hälften kvinnor. Enligt en studie från 2014 från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter har omkring en tredjedel av alla kvinnor i EU utsatts för våld någon gång i livet enbart på grund av att de är kvinnor.

Gissa vem som är vår gäst...

Vår hemliga gäst

I kolumnen ”Vår hemliga gäst” presenterar vi personer vars arbete inspirerar andra och vars beslutsamhet och engagemang på sitt område förtjänar respekt.

Olha Tjajko: Vi vet att det kan pågå länge än

En dag vaknar du upp och upptäcker att ditt land är i krig.

EESK-nyheter

Ansökningsomgången för EESK pris till det civila samhället 2022 drar igång – i år kretsar priset kring två teman: ungdomar och Ukraina

Att skapa en bättre framtid för ungdomar och att hjälpa ukrainska krigsoffer är de två teman som EESK:s pris till det civila samhället kretsar kring i år

EESK uttrycker sitt ovillkorliga stöd för Ukrainas anslutning till EU

Med bara en vecka kvar till Europeiska rådets toppmöte antog EESK en resolution i vilken kommittén uttrycker sitt starka stöd för att Ukraina förbehållslöst beviljas status som kandidatland samt bekräftar att det civila samhället i EU förbinder sig att hjälpa ukrainarna att återuppbygga sitt land till det bättre.

En rättsakt om halvledare för Europa: Överföring av kunskap från forskning till tillverkning (”lab to fab”) är inte tillräckligt för att uppnå resiliens

I ett nytt yttrandepaket anser EESK att hela värdekedjan för halvledare måste stärkas, inbegripet de sista produktionsfaserna, där kritiska brister har visat sig under covid-19-pandemin.

Instrumentaliseringen av migranter och den ukrainska flyktingkrisen framtvingar en nystart för migrationspolitiken

Den statsstödda instrumentaliseringen av migranter, som syftar till att destabilisera EU, och den aldrig tidigare skådade tillströmningen av flyktingar till följd av kriget i Ukraina, föranleder en översyn av den europeiska migrationspolitiken. EESK insisterar på att solidaritet och bördefördelning mellan medlemsstaterna behövs för ett gemensamt svar på flyktingkriser. Samtidigt betonas behovet av att säkerställa migranternas säkerhet och mänskliga rättigheter. 

Konferensen om Europas framtid: nu är det viktigt med uppföljning

Civilsamhällesorganisationernas samlade insatser under det senaste året har burit frukt och konferensen om Europas framtid har lett fram till meningsfulla resultat i frågor som ligger européerna varmt om hjärtat. Med dessa ord välkomnade EESK:s ordförande Christa Schweng kommissionens vice ordförande med ansvar för demokrati och demografi, Dubravka Šuica, till EESK:s plenarsession den 15 juni 2022.

EESK bedömer EU:s ”tredje väg” mot digitalisering

Image
Professor Andrea Renda, CEPS

I och med förklaringen om digitala rättigheter och principer och dataakten tar EU ytterligare två steg i riktning mot att skapa en digital miljö där människorna står i centrum, något som framhölls under en debatt i samband med EESK:s plenarsession i juni.

Den europeiska planeringsterminen: EESK efterlyser en reform för att säkra det organiserade civila samhällets effektiva deltagande

Image
Left to right: Stefano Palmieri, Javier Doz Orrit, Brikena Xhomaqi, Luca Jahier, Gonçalo Lobo Xavier, Dragoș Pîslaru

Under sin årliga konferens i juni efterlyste gruppen för den europeiska planeringsterminen återigen det civila samhällets deltagande och föreslog en permanent och gemensam mekanism för finansiering av investeringar för att höja krisberedskapen och insatskapaciteten.

Viktiga industrisektorer i Europa uppmanar EESK att maximera sin roll i det politiska beslutsfattandet

Image
Pietro Francesco De Lotto and Christa Schweng

Vid ett evenemang som uppmärksammade 20 år av rådgivande arbete inom EESK på området industriell omvandling argumenterade viktiga industrisektorer inom EU för ett mer datadrivet och framtidsinriktat svar på störningarna till följd av covid-19, den ryska invasionen, klimatkrisen samt den industriella och sociala omvandlingen.

EU:s medborgarinitiativ fyller 10 år – EESK vill öka genomslagskraften

Image
Christa Schweng and Ann Hardt

På europeiska medborgarinitiativets dag den 2 juni 2022, som EESK stod värd för, betonade talare och initiativtagare att det europeiska medborgarinitiativet skulle öka i popularitet om det hade större genomslagskraft.

Nyheter från grupperna

Stigande inflation utan indexering: arbetstagarnas löner minskar och fattigdomen ökar

Av EESK:s Arbetstagargrupp

Åtgärder måste vidtas så att arbetstagare och familjer som redan har svårt att få ekonomin att gå ihop inte drabbas att total fattigdom när inflationen varje månad äter upp värdet av deras löner.

Tjeckiska ordförandeskapet: "Uppdrag Europa" är en helt självklar uppgift

Av Stefano Mallia, ordförande för Arbetsgivargruppen vid EESK

Prag har presenterat ett pragmatiskt och dynamiskt program där man korrekt pekar ut de omedelbara utmaningar som vi står inför.

Europeisk konferens i Irland på temat rättvis omställning

Av Gruppen för civilsamhällesorganisationer vid EESK

Gruppen för civilsamhällesorganisationer vid EESK har i samarbete med IRL (irländska landsbygdens intresseorganisation) organiserat en konferens i Irland för att ur olika synvinklar belysa temat ”rättvis omställning”.

Snart på EESK / kulturella evenemang

Bekämpning av könsrelaterat våld: börja med att lyssna

En utställning med videoinstallationer vid EESK sätter ljuset på den skrämmande verkligheten för våldsutsatta kvinnor i Europa.

EESK:s verksamhet under det tjeckiska ordförandeskapet: juli–december 2022

I en nyligen utgiven broschyr beskrivs hur EESK planerar att bidra till att det nya tjeckiska ordförandeskapets mål uppnås.