Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har hållit en konferens på temat ”Att forma Europa tillsammans”. Tanken med evenemanget, som anordnades inför slutförandet av konferensen om Europas framtid, var att sammanfatta det arbete som hittills utförts av kommittén och att diskutera det aktuella läget, de kommande utmaningarna och ambitionerna för framtiden.

EESK:s ordförande Christa Schweng inledde debatten med att ta upp de pågående historiska händelserna i Ukraina och med att svara på den inledande frågan om huruvida det nu är läge att samtala om Europas framtid.

”Att bevittna angreppet på Ukraina och dess folk får oss att inse att det europeiska projektet och grundläggande europeiska värden såsom fred, frihet och demokrati behöver förstärkas ytterligare”, menade hon.

Hon underströk att evenemanget var ett viktigt tillfälle att ta pulsen på var vi befinner oss just nu och bearbeta händelserna under de senaste månaderna.

EESK har genomfört utåtriktade initiativ och evenemang i alla medlemsstater för att säkra en rättvis representation samt för att involvera arbetsgivare, arbetstagare och hela det organiserade civila samhället och framföra deras synpunkter till konferensen om Europas framtid. Kommittén har dessutom antagit en resolution om en ny skildring av Europa och offentliggjort ett antal idéer på konferensens onlineplattform. 

Clément Beaune, statssekreterare med ansvar för Europafrågor åt Frankrikes Europa- och utrikesminister, framhöll i sitt avslutningsanförande följande: ”Att genomföra medborgarnas förslag kommer att kräva diskussion och institutionella beslut, och EESK kan fungera som väktare för att se till att förväntningarna uppfylls.”

EESK har spelat en ytterst aktiv roll inom ramen för konferensen om Europas framtid genom sin tillfälliga arbetsgrupp och i egenskap av observatör i konferensens styrelse och medlem av dess plenarförsamling. (ks)