Agresiunea îndreptată împotriva Ucrainei impune consolidarea în continuare a proiectului european

Comitetul Economic și Social European (CESE) a organizat o conferință intitulată „Împreună modelăm Europa”. Scopul acestei conferințe, organizate în contextul încheierii Conferinței privind viitorul Europei, a fost de a finaliza activitatea desfășurată până în prezent de Comitet și de a discuta situația actuală, provocările viitoare și ambițiile pentru viitor.

Președinta CESE, Christa Schweng, a lansat dezbaterea, făcând referire la evoluțiile istorice recente din Ucraina și răspunzând la întrebarea introductivă dacă acum este momentul potrivit de a discuta despre viitorul Europei.

„Agresiunea împotriva Ucrainei și a poporului său demonstrează nevoia urgentă de a consolida în continuare proiectul european și valorile fundamentale ale Europei, cum ar fi pacea, libertatea și democrația”, a declarat dna Schweng,

subliniind importanța acestei manifestări care ne permite să luăm pulsul stării actuale și să evaluăm ce s-a întâmplat în ultimele luni.

CESE a desfășurat activități de informare și manifestări în toate statele membre, astfel încât să garanteze o reprezentativitate echitabilă, să implice angajatori, lucrători și întreaga societate civilă organizată și să transmită punctele lor de vedere Conferinței privind viitorul Europei. De asemenea, Comitetul a adoptat o rezoluție pe tema „Idei pentru Europa de mâine” și a publicat câteva idei pe platforma online a Conferinței. 

În cuvântul său de încheiere, Clément Beaune, secretar de stat pentru afaceri europene în cadrul Ministerului francez pentru Europa și afaceri externe, a declarat: „Punerea în aplicare a propunerilor cetățenilor va necesita dezbateri și decizii instituționale, iar CESE va avea rol de gardian, garantând răspunsul la așteptările lor.”

CESE a jucat un rol deosebit de activ în cadrul Conferinței privind viitorul Europei, mijlocit de grupul său ad-hoc, în calitate de observator la comitetul executiv al conferinței și de membru al adunării plenare. (ks)