Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) järjesti konferenssin aiheesta Yhdessä rakentamassa Eurooppaa. Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin päätteeksi järjestetyn tapahtuman tarkoituksena oli tehdä yhteenveto komitean tähänastisesta työstä ja keskustella nykytilanteesta, edessä olevista haasteista ja tulevaisuuden tavoitteista.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja Christa Schweng käynnisti keskustelun viitaten Ukrainan viimeaikaisiin historiallisiin tapahtumiin ja vastaamalla avauskysymykseen siitä, onko nyt oikea aika keskustella Euroopan tulevaisuudesta.

”Ukrainaan ja sen kansaan kohdistuva hyökkäys osoittaa, että Eurooppa-hanketta ja Euroopan perusarvoja, kuten rauhaa, vapautta ja demokratiaa, on kiireellisesti vahvistettava”, Christa Schweng totesi.

Hän korosti konferenssin merkitystä tilaisuutena tehdä tilannekatsaus ja arvioida viime kuukausien aikaisia tapahtumia.

ETSK on toteuttanut tiedotusaloitteita ja -tapahtumia kaikissa jäsenvaltioissa varmistaakseen oikeudenmukaisen edustavuuden, ottaakseen mukaan työnantajat, työntekijät ja koko järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan ja välittääkseen niiden näkemykset Euroopan tulevaisuutta käsittelevälle konferenssille. Komitea hyväksyi myös päätöslauselman aiheesta ”Uusi kertomus Euroopalle” ja julkaisi useita ideoita konferenssin verkkoalustalla. 

Eurooppa-asioista vastaava Ranskan Eurooppa- ja ulkoasiainministeriön valtiosihteeri Clément Beaune totesi päätöspuheenvuorossaan, että ”kansalaisten ehdotusten täytäntöönpano edellyttää keskusteluja ja institutionaalisia päätöksiä, ja ETSK varmistaa, että tämä prosessi vastaa odotuksianne”.

ETSK on ollut erittäin aktiivinen Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä konferenssissa väliaikaisen ryhmänsä kautta, tarkkailijana konferenssin johtokunnassa ja täysistunnon jäsenenä. (ks)