Kontaktpunkt

Har du fortfarande frågor efter att ha konsulterat kommissionens webbsida och den praktiska vägledningen (vanliga frågor)? Kontakta EESK på EUorganicawardsEESC@eesc.europa.eu.