Agenda

This page is also available in

EESK anordnar nio plenarsessioner per år. Plenarförsamlingen antar (med enkel majoritet) yttranden som utarbetas av studiegrupperna och antagits av facksektionerna/CCMI. Kommittén organiserar också många konferenser, offentliga hearingar och debatter på hög nivå som rör kommitténs arbete.

Dessutom anordnar EESK kulturevenemang i linje med den europeiska politiska dagordningen, t.ex. EU-ordförandeskapen, europeiska och internationella år samt EESK:s viktigaste teman.

Våra evenemang