Agenda

EESK anordnar nio plenarsessioner per år. Plenarförsamlingen antar (med enkel majoritet) yttranden som utarbetats av studiegrupperna och antagits av sektionerna/CCMI. Kommittén organiserar också många konferenser, offentliga hearingar och debatter på hög nivå som rör kommitténs arbete.

Dessutom anordnar EESK kulturevenemang i linje med den europeiska politiska dagordningen, t.ex. i samband med EU-ordförandeskapen, Europaår och internationella år, samt med koppling till EESK:s viktigaste teman.

Våra evenemang