Ajakava

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldab aastas üheksa täiskogu istungjärku. Täiskogu istungjärgul võetakse lihthäälteenamusega vastu uurimisrühmade koostatud ja sektsioonides / CCMIs hääletatud arvamusi. Samuti korraldab komitee mitmeid oma tööga seonduvaid konverentse, avalikke arutelusid ja kõrgetasemelisi debatte.

Lisaks korraldab komitee kultuuriüritusi vastavalt Euroopa poliitilisele päevakorrale, nagu ELi eesistumisaeg, Euroopa ja rahvusvahelised teema-aastad ning komitee põhiteemad.

Komitee üritused