Sekcia pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo (SOC) - Related Publications and other work