Секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“ (SOC) - Related Publications and other work