Stredisko pre monitorovanie trvalo udržateľného rozvoja (SMTUR) - Related Publications and other work