Observationsgruppen för hållbar utveckling (OHU) - Related Publications and other work