Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΠΒΑ) - Related Publications and other work