Обсерватория на устойчивото развитие (ОУР) - Related Publications and other work