Budúcnosť je vo vašich rukách. O akej Európe snívate?

Európsky hospodársky a sociálny výbor usporiada 18. a 19. novembra seminár o prepájaní EÚ (Connecting EU), predtým známy ako seminár občianskej spoločnosti o médiách. Ide o každoročné podujatie pre osoby zodpovedné za komunikáciu z organizácií občianskej spoločnosti, ktoré sú zastúpené v EHSV alebo s ním spolupracujú. Seminár sa uskutoční v priestoroch nadácie Calousta Gulbenkiana v Lisabone.
Seminár o prepájaní EÚ s názvom „O akej Európe snívate? Občianska spoločnosť a Konferencia o budúcnosti Európy“ sa bude venovať trom témam spomedzi deviatich, ktoré sú navrhnuté na diskusie občanov v rámci konferencie, a to:

  • zdravie,
  • silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť,
  • európska demokracia.

Podľa EHSV Európanom ležia najviac na duši práve tieto otázky alebo sa nimi najviac zaoberajú. Uvedené témy sa budú rozoberať v troch panelových diskusiách, pričom medzi rečníkmi budú zástupkyne a zástupcovia akademickej obce, výskumu, médií a mimovládnych organizácií.
EHSV chce prostredníctvom tohto seminára preukázať svoje odhodlanie angažovať sa v rámci Konferencie o budúcnosti Európy, ktorú považuje za kľúčový krok z hľadiska opätovného získania dôvery obyvateľov v EÚ a ich podpory európskeho projektu. Dúfa, že účastníci, ktorí budú prítomní v Lisabone, ako aj tí, ktorí sa zúčastnia prostredníctvom živého vysielania, budú o výsledkoch seminára informovať členov svojich domovských organizácií. Vďaka tomuto podujatiu sa do diskusie o budúcnosti Európy zapojí viac jej obyvateľov, ktorí budú môcť v súvislosti s tým, o akej Európe snívajú, vyjadriť svoje názory, želania, obavy a očakávania.

Viac informácií o seminári je k dispozícii na tomto odkaze: https://www.eesc.europa.eu/en/node/93131 (ll).