Το μέλλον είναι στα χέρια σας – Τι είδους Ευρώπη ονειρεύεστε;

Στις 18-19 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή θα πραγματοποιήσει το σεμινάριό της «Συνδέοντας την Ευρώπη» ―πρώην σεμινάριο των εκπροσώπων Τύπου της κοινωνίας των πολιτών― το οποίο συγκεντρώνει κάθε χρόνο υπεύθυνους επικοινωνίας από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούνται ή συνδέονται με την ΕΟΚΕ. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στο Ίδρυμα Gulbenkian στη Λισαβόνα.
Με τίτλο «Τι είδους Ευρώπη ονειρεύεστε; Η κοινωνία των πολιτών και η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (CoFoE)», το σεμινάριο «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα καλύψει τρία θέματα που βρίσκονται μεταξύ των εννέα προτεινόμενων για συζητήσεις με τους πολίτες στο πλαίσιο της Διάσκεψης. Πρόκειται για τα εξής:

  • υγεία·
  • ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας·
  • ευρωπαϊκή δημοκρατία.

Η ΕΟΚΕ φρονεί πως αυτά είναι τα θέματα που ενδιαφέρουν και απασχολούν περισσότερο τους Ευρωπαίους. Τα θέματα αυτά θα εξεταστούν σε τρεις ομάδες συζήτησης, με ομιλητές από ακαδημαϊκούς κύκλους, ερευνητές και εκπροσώπους ΜΜΕ και ΜΚΟ.
Πρόθεση της ΕΟΚΕ είναι να επιδείξει, μέσω του σεμιναρίου, τη βαθιά της προσήλωση στην CoFoE ως καθοριστικό βήμα για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης και της στήριξης των πολιτών στην ΕΕ. Η ΕΟΚΕ ελπίζει πως οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο, τόσο εκείνοι που θα παραστούν στη Λισαβόνα όσο και εκείνοι που θα το παρακολουθήσουν σε ζωντανή μετάδοση, θα διαβιβάσουν τα πορίσματα του σεμιναρίου στα μέλη των οργανώσεών τους στην πατρίδα τους. Έτσι, η εκδήλωση θα προωθήσει τη συμμετοχή περισσότερων Ευρωπαίων στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, βοηθώντας τους να εκφράσουν τις ιδέες, τις επιθυμίες, τις ανησυχίες και τις προσδοκίες τους για το είδος της Ευρώπης που ονειρεύονται.

Μάθετε περισσότερα για το σεμινάριο «Συνδέοντας την Ευρώπη» του 2021: https://www.eesc.europa.eu/el/node/93131 (ll).