V našej rubrike „Mimoriadny hosť“ predstavujeme ľudí, ktorých práca inšpiruje ostatných a ktorých odhodlanie a angažovanosť si zaslúžia úctu.

V tomto čísle EHSV info je naším hosťom ukrajinská novinárka z Kyjeva Oľga Čajková, ktorá opisuje svoje skúsenosti s novinárskou prácou v čase vojny a poukazuje na problémy, s ktorými zápasia ukrajinskí novinári.  Vysvetľuje, ako svoju prácu prispôsobili nebezpečným podmienkam, v ktorých žijú, ako slúžia svojej krajine a ako pristupujú k falošným správam a propagande.