V rubrice „Vzácný host“ představujeme osobnosti, které svou činností inspirují ostatní a jejichž odhodlání a angažovanost zasluhují úctu.

V tomto vydání EHSV info je naším hostem ukrajinská novinářka z Kyjeva Olha Čajko. Poví nám, jak vypadá práce novináře za války a s jakými problémy se potýká ona sama i další ukrajinští žurnalisté.  Vylíčí rovněž, jak novináři přizpůsobili své pracovní metody nebezpečným podmínkám, jak slouží své zemi a jak bojují proti dezinformacím a propagandě.