В рубриката „Гост изненада“ представяме хора, чиято работа вдъхновява другите и чиято решимост и ангажираност с това, което правят, заслужава уважение.

В това издание на ЕИСК Инфо ни гостува Олга Чайко, украинска журналистка от Киев. Тя споделя как преминава журналистическата ѝ работа като по време на войната. Тя обяснява какви са предизвикателствата, пред които са изправени тя и други украински журналисти,  как са адаптирали методите си на работа към опасностите, как служат на страната си и как се справят с фалшивите новини и пропагандата.