Pozrite si príspevok nemeckej členky EHSV Antje Gerstein o tom, akým konkrétnym spôsobom pomáha nemecká občianska spoločnosť ukrajinským utečencom.

„Som hrdá na to, ako rýchlo sme sa zmobilizovali, aby sme konkrétnymi činmi podporili Ukrajinu, jej obyvateľov, podniky a občiansku spoločnosť. Niekoľko nemeckých maloobchodných a potravinárskych podnikov dodalo Ukrajine 4 000 ton potravín. To je ukážka európskej solidarity v praxi.“