Féach ar Antje Gerstein ón nGearmáin agus í ag déanamh cur síos ar an gcabhair nithiúil atá á tabhairt ag sochaí shibhialta na Gearmáine do na dídeanaithe ón Úcráin.

‘Is cúis bhróid dom an slógadh tapa atá déanta againn maidir le gothaí nithiúla chun tacú leis an Úcráin, lena muintir, lena gnólachtaí agus leis an tsochaí shibhialta. Tá 4 000 tona bia seachadta chun na hÚcráine ag roinnt cuideachtaí miondíola agus cuideachtaí bia Gearmánacha. Is é seo an dlúthpháirtíocht Eorpach i mbun gnímh’.