Podcast – „Perspectiva locală” – S2, E5: „Fără libertatea presei, nu există democrație”

Chiar dacă UE se bucură încă de privilegiul de a fi cel mai sigur loc din lume pentru jurnaliști, această situație se poate schimba cu ușurință, deoarece tendința actuală de a-i intimida, de a-i hărțui și chiar de a-i ucide pe reporteri pare a fi în creștere.

Limbi disponibile:

Editorial

Stimați cititori,

În luna octombrie, Comisia Europeană și-a adoptat programul de lucru pentru 2022 „Împreună pentru o Europă mai puternică”, cu accent pe reconstruirea unei societăți mai echitabile și mai reziliente după pandemia de COVID-19, accelerând în același timp tranziția verde și cea digitală. Am constatat cu satisfacție că au fost luate în considerare multe dintre recomandările formulate în Rezoluția CESE adoptată în sesiunea plenară din iunie.

Date în agendă

Scurt și la obiect!

Scurt și la obiect!

În noua noastră rubrică „Scurt și la obiect”, le solicităm membrilor CESE informații despre avize importante ale UE, care au un impact asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor europeni.

De data aceasta dăm cuvântul dlui Giuseppe Guerini, raportor al avizului privind economia platformelor digitale, și în special a cooperativelor de platforme.

Giuseppe Guerini - Economia platformelor digitale este un fenomen în plină expansiune, care depășește granițele Uniunii Europene

Platformele digitale construiesc un „spațiu virtual” în care au loc interacțiuni și schimburi care reprezintă mult mai mult decât o simplă corespondență între cerere și ofertă///un loc de întâlnire pentru cerere și ofertă, și care pot exercita o putere din ce în ce mai mare de control și influență///putând exercita, într-un mod din ce în ce în ce mai subtil, un control și o influență asupra lucrătorilor, furnizorilor și utilizatorilor. Ele reprezintă, de asemenea, o oportunitate extraordinară de inovare disruptivă, oferind noi servicii pentru clienți și noi opțiuni pentru ocuparea forței de muncă. Acest lucru este posibil prin utilizarea sistemelor de creare de profiluri și prin utilizarea pe scară largă a datelor, aplicând sisteme de inteligență artificială și algoritmi stabiliți de cei care guvernează platformele.

„O întrebare adresată...”

O întrebare adresată...

În rubrica noastră „O întrebare adresată...”, o invităm pe Sophie Wiegand să ne vorbească despre un subiect care a atras atenția publicului – COP26 de la Glasgow.

Sophia Wiegand: COP26 i-a dezamăgit pe tineri, dar nu îi împiedică să spere

CESE Info: Reuniunea la nivel înalt COP26 de la Glasgow s-a ridicat la înălțimea așteptărilor tinerei generații, care solicită în mod activ soluții eficace de combatere a încălzirii globale?

Ghiciți cine este invitatul nostru/invitata noastră...

Invitatul-surpriză

În fiecare lună, în rubrica noastră intitulată „Invitatul-surpriză”, vă invităm să faceți cunoștință o personalitate care, prin munca și angajamentul său, reprezintă o sursă de inspirație pentru noi toți. Aceste persoane ne stârnesc admirația prin curajul și tenacitatea de care dau dovadă și prin atașamentul față de idealurile lor.

 

Matthew Caruana Galizia: „Fac tot ce-mi stă în putință pentru a mă asigura că mama mea nu a murit în zadar”

Interviu exclusiv cu Matthew Caruana Galizia, jurnalist de investigație și director al Fundației Daphne Caruana Galizia din Malta.

„Lucrez în cadrul Fundației Daphne Caruana Galizia din Malta, numită astfel în memoria mamei mele, Daphne. Mama mea a lucrat ca jurnalistă timp de 30 ani, investigând cazuri de corupție la nivel înalt și probleme sociale din Malta; ea a fost ucisă la 16 octombrie 2017, în timp ce desfășura una dintre cele mai importante anchete din cariera ei. Am fost martor la asasinarea ei, iar de atunci, împreună cu familia mea, am luptat fără încetare pentru a i se face dreptate”.

Știrile CESE

Viitoarea politică comercială a UE trebuie să fie deschisă, echitabilă, favorabilă incluziunii și durabilă

Într-o dezbatere în plen privind viitorul politicii comerciale a UE într-o realitate globală în schimbare, CESE a subliniat că un comerț deschis, echitabil, favorabil incluziunii și durabil este singurul comerț care ar asigura o redresare rezilientă și ar asigura prosperitate pentru întreprinderi și cetățeni. De asemenea, a recunoscut rolul esențial al Organizației Mondiale a Comerțului în acest efort.
 

Încălcările libertăților și drepturilor din spațiul Schengen se cer abordate

Comitetul Economic și Social European (CESE) salută noua strategie a UE pentru viitorul spațiului Schengen, prezentată de Comisia Europeană. Cu toate acestea, Comitetul a avertizează că UE și statele membre sunt obligate să respecte Carta drepturilor fundamentale în ceea ce privește gestionarea frontierelor UE și naționale, cooperarea polițienească și judiciară și politicile în materie de migrație și azil.

Politica industrială: este timpul ca UE să facă mai mult decât să remedieze disfuncționalitățile pieței

Cea mai bună modalitate de a asigura autonomia strategică a industriei europene s-a aflat în centrul unei dezbateri privind politica industrială în cadrul sesiunii plenare a CESE din octombrie.

Inversarea tendințelor negative cu privire la statul de drept în întreaga UE, prin intermediul societății civile

Conferința privind drepturile fundamentale și statul de drept organizată de Comitetul Economic și Social European a evidențiat încălcări grave și tendințe negative în cele patru domenii acoperite de mecanismul european privind statul de drept (justiție, corupție, mass-media și sistemul de control și echilibru). CESE a subliniat că societatea civilă este un actor dinamic în apărarea acestui principiu fundamental al UE.

 

Redresarea economică a UE – rolul societății civile trebuie să fie mai clar

Punerea în aplicare a planurilor naționale de redresare și reziliență (PNRR) în majoritatea statelor membre ale UE necesită clarificarea sistemelor de guvernanță. Repartizarea responsabilităților între nivelurile central, regional și local este încă neclară. CESE atrage atenția asupra acestei chestiuni și, în avizul privind Strategia anuală pentru 2021 privind creșterea durabilă, adoptat în sesiunea plenară din luna octombrie și elaborat de dl Gonçalo Lobo Xavier, subliniază că mecanismele de implicare a organizațiilor societății civile și a partenerilor sociali în etapele de punere în aplicare, monitorizare și adaptare a PNRR necesită mai multă claritate.

5G – CESE îndeamnă Comisia să evalueze în continuare impactul asupra sănătății umane și a mediului

Comisia Europeană ar trebui să avanseze în procesul de evaluare a impactului multisectorial al noilor tehnologii de 5G și 6G. Este nevoie de instrumente și măsuri pentru a aborda riscurile și vulnerabilitățile. În avizul elaborat de Dumitru Fornea și adoptat de Adunare în sesiunea plenară din octombrie, CESE adoptă o poziție fermă și observă că aspectele sociale, de sănătate și de mediu trebuie examinate, implicându-i pe cetățeni și pe toți actorii relevanți, deși dezbaterea privind instalarea rețelelor 5G s-a transformat într-o dezbatere politică controversată.

CESE afirmă că inițiativa Comisiei privind aviația curată poate fi îmbunătățită

Noua inițiativă a Comisiei Europene de accelerare a dezvoltării unei piețe a combustibililor de aviație derivați din surse regenerabile este un pas în direcția cea bună, dar sunt necesare unele modificări, pentru a se asigura că aceasta poate fi pusă în aplicare în mod eficace, fără a crea denaturări. Acesta este mesajul principal al avizului privind propunerea RefuelEU în domeniul aviației, elaborat de Thomas Kropp și adoptat în sesiunea plenară din octombrie.

CESE: este esențial să se restabilească prioritățile și să se plaseze securitatea alimentară și durabilitatea în fruntea agendei UE.

Evenimentele recente cauzate de COVID-19, condițiile meteorologice extreme cauzate de perturbările climatice, atacurile cibernetice și Brexitul demonstrează necesitatea de a regândi prioritățile și de a îmbunătăți reziliența și sustenabilitatea sistemelor alimentare ale UE, prin consolidarea autonomiei sale. Pentru mulți cetățeni ai UE, securitatea alimentară nu reprezintă un dat.

Dezvoltarea rurală și urbană durabilă și echilibrată este cheia bunăstării cetățenilor UE, afirmă CESE

CESE solicită factorilor de decizie politică să pună în aplicare o strategie cuprinzătoare pentru o dezvoltare rurală și urbană echilibrată, coerentă, echitabilă și durabilă. Acest lucru va implica valorificarea rolului comunităților locale, stimularea sectoarelor tradiționale și crearea de noi activități economice și de locuri de muncă în zonele rurale, promovând în același timp sinergiile cu zonele urbane.

Regulile fiscale ale UE – CESE solicită reforme

Cadrul fiscal al UE trebuie revizuit. Acest lucru este necesar nu numai pentru a stabiliza economia pe termen mediu, ci și pentru a finanța transformarea socio-ecologică a economiei noastre și pentru a garanta ocuparea integrală a forței de muncă, locuri de muncă de înaltă calitate și tranziții juste. Avizul elaborat de Dominika Biegon și adoptat de adunare în sesiunea plenară din octombrie are un mesaj clar: Comisia Europeană trebuie să continue cu revizuirea cadrului de guvernanță economică al UE.

 

Publicitatea durabilă poate impulsiona tranziția verde a Europei

Într-un aviz din proprie inițiativă adoptat în sesiunea plenară din octombrie, CESE a prezentat măsuri care ar permite industriei de publicitate să se adapteze la provocările legate de schimbările climatice și de redresarea post-pandemică, continuând totodată să-și joace rolul important în economia și cultura Europei.

O strategie industrială durabilă pentru UE trebuie să fie favorabilă incluziunii și să ia în considerare impactul social pentru a da rezultate

O strategie industrială post-pandemică capabilă să asigure o redresare puternică trebuie să includă societatea civilă, subliniază CESE într-un raport recent privind proiectul de nouă strategie industrială a UE. O astfel de strategie trebuie să se concentreze pe durabilitate și bunăstare, să măsoare impactul social și să promoveze un sistem de sănătate eficient și accesibil.

CESE solicită noi politici ale UE de sprijinire a industriei sticlei

În completarea dialogului privind tranziția către o societate neutră din punct de vedere climatic, Comitetul Economic și Social European (CESE) solicită să se ia mai multe măsuri pentru a proteja industria sticlei din Europa.

Învățarea mixtă: accesul egal, educația completă și aptitudinile sociale nu trebuie să sufere

Comitetul Economic și Social European (CESE) își exprimă unele rezerve cu privire la propunerea recentă a Comisiei privind introducerea învățării mixte – învățarea tradițională, cu predare de către profesori, combinată cu învățarea online sau cu alte activități independente – în învățământul primar și secundar, punând sub semnul întrebării oportunitatea acestei propuneri, având în vedere cât de mult a afectat pandemia de COVID-19 sistemele de învățământ din Europa și din alte părți.

Se preconizează o creștere a cererii de îngrijire pe termen lung de înaltă calitate

Ratele excesive ale mortalității în timpul actualei crize provocate de pandemie au scos la iveală probleme structurale și sistemice ale modelului de îngrijire în centre. În plus, creșterea speranței de viață și, în consecință, creșterea numărului de persoane în vârstă în anii următori indică necesitatea unei reforme a modelului de îngrijire.

Să rămânem conectați și să ținem legătura!

Seminarul „Conectarea UE” 2021, de la Lisabona, și-a încheiat lucrările. Pentru cea de-a paisprezecea oară, ne-am întâlnit cu experți în comunicare din rândul societății civile organizate și cu atașați de presă pentru a discuta despre Europa la care visăm. A sosit momentul ca visul unei Europe puternice, sigure, securizate, echitabile, favorabile incluziunii și promițătoare să devină realitate.

 

Știri despre grupuri

Stimularea utilizării inteligenței artificiale în microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii din Europa

Redactat de Grupul „Angajatori” al CESE

Diversitatea și potențialul actual al aplicațiilor de inteligență artificială (IA) sunt aproape nelimitate, iar multe întreprinderi și cetățeni utilizează în prezent, fără să știe, soluții bazate pe IA. Întrucât aceste tehnologii inovatoare devin din ce în ce mai răspândite, microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii (MIMM) trebuie să adopte IA pentru a-și menține poziția față de concurenții existenți și emergenți. Cu toate acestea, o serie de obstacole duc la apariția unui decalaj între piețe și/sau între marile corporații și MIMM-uri în ce privește adoptarea IA. Un studiu recent a scos în evidență oportunitățile și provocările pe care le prezintă adoptarea IA pentru MIMM-urile din Europa.

 

Garantarea unor venituri de subzistență pentru a contribui la eliminarea diferențelor de remunerare între femei și bărbați

Redactat de Grupul „Lucrători” al CESE

10 noiembrie a fost Ziua Europeană a Egalității Salariale 2021, o ocazie de a sensibiliza publicul cu privire la diferența de remunerare între femei și bărbați, care se ridică, în medie, la 14 % în întreaga Europă, ajungând la valori mult mai mari în unele țări. În unele cazuri, situația tinde să se îmbunătățească, în timp ce, în altele, ritmul actual de evoluție va duce la rezultate satisfăcătoare de-abia peste câteva mii de ani...

Organizațiile societății civile solicită o strategie a UE privind societatea civilă

Redactat de Grupul „Diversitate Europa” al CESE

Cu ocazia unei conferințe pe tema „Organizațiile societății civile: actori-cheie pentru viitorul Europei”, care a avut loc la 5 noiembrie 2021 și a fost organizată de Grupul „Diversitate Europa” al CESE (în parteneriat cu Societatea civilă Europa și cu sprijinul Grupului de legătură al CESE și al Categoriei „Viață asociativă”), organizațiile societății civile și asociațiile acestora și-au reiterat solicitarea referitoare la o strategie a UE privind societatea civilă și un statut european pentru asociații. Monitorizarea corespunzătoare a Conferinței privind viitorul Europei (CoFoE) și un dialog structurat și periodic cu organizațiile societății civile au fost considerate aspecte-cheie pentru restabilirea încrederii cetățenilor în politică și pentru consolidarea democrației europene.

Curând la CESE/Evenimente culturale

„Adevărul despre minciuni” așteaptă să fie dezvăluit

CESE, partener al Festivalului de artă Europalia, îi urează „bun venit la bord” lui Boris Charmatz

Pentru a sărbători Anul european al căilor ferate 2021, CESE a organizat proiecția unui scurtmetraj realizat în cadrul Festivalului de artă Europalia