Transparența salarială: măsurile obligatorii sunt necesare, dar nu suficiente pentru a reduce diferența de remunerare între femei și bărbați

CESE salută inițiativa Comisiei privind transparența salarială obligatorie, dar consideră că directiva propusă ar trebui consolidată în mai multe domenii și că ar trebui luate măsuri suplimentare pentru a aborda cauzele profunde ale diferenței de remunerare între femei și bărbați.

În avizul său adoptat la 9 iunie, CESE salută propunerea de directivă a Comisiei privind măsurile obligatorii de asigurare a transparenței salariale, care îi vor ajuta pe lucrători să facă uz de dreptul la egalitatea de remunerare în cazul în care au fost victimele unei discriminări salariale.

Cu toate acestea, CESE consideră că directiva propusă trebuie consolidată în mai multe domenii, inclusiv în ce privește criteriile aplicate pentru a determina valoarea muncii, sfera de aplicare a anumitor măsuri de transparență și rolul partenerilor sociali și al negocierilor colective.

Egalitatea de remunerare și munca de valoare egală

Principiul remunerației egale pentru muncă egală se aplică unor „categorii de lucrători” care, conform propunerii Comisiei, sunt stabilite de angajator. CESE consideră că este crucial să existe mecanisme care să garanteze că stabilirea categoriilor de lucrători este neutră din punctul de vedere al genului și are loc cu implicarea sindicatelor și a reprezentanților lucrătorilor, precum și în conformitate cu legislația și practicile naționale.

Alte măsuri care au ca scop abordarea problemelor structurale care se află la originea diferenței de remunerare între femei și bărbați ar trebui să includă, printre altele, servicii adecvate și accesibile de îngrijire a copiilor, inițiative de sensibilizare, asigurarea unei mai bune reprezentări a femeilor în funcții de decizie și eliminarea măsurilor fiscale care descurajează încadrarea în muncă a femeilor. Textul integral al articolului este disponibil aici. (na)