A bérek átláthatósága: a kötelező erejű intézkedések szükségesek, de nem elégségesek a nemek közötti bérszakadék csökkentéséhez

Az EGSZB üdvözli a bérek kötelező átláthatóságára irányuló európai bizottsági kezdeményezést, de úgy véli, hogy a javasolt irányelvet számos területen meg kell erősíteni, és további intézkedéseket kell hozni a nemek közötti bérszakadék kiváltó okainak kezelése érdekében.

Június 9-én elfogadott véleményében az EGSZB üdvözli, hogy az Európai Bizottság irányelvjavaslatot terjesztett elő olyan kötelező intézkedésekre, amelyek a bérek átláthatóságát hivatottak biztosítani. Ez ugyanis elősegíti majd, hogy a munkavállalók érvényesíthessék az egyenlő díjazáshoz való jogukat azokban az esetekben, amikor bérdiszkrimináció áldozatai lettek.

Az EGSZB azonban úgy véli, hogy a javasolt irányelvet számos területen meg kell erősíteni, ideértve a munka értékének meghatározásához használt kritériumokat, egyes átláthatósági intézkedések alkalmazási körét, valamint a szociális partnerek és a kollektív tárgyalások szerepét.

Egyenlő díjazás és egyenlő értékű munka

Az „egyenlő munkáért egyenlő bér” elve azokra a „munkavállalói kategóriákra” vonatkozik, amelyeket az Európai Bizottság javaslata alapján a munkáltató határoz meg. Az EGSZB elengedhetetlennek tartja, hogy olyan mechanizmusok működjenek, amelyek biztosítják, hogy a munkavállalók kategóriái nemi szempontból semleges módon kerüljenek meghatározásra – méghozzá az egyes tagállamok jogszabályainak és gyakorlatának megfelelően a szakszervezetek és a munkavállalók képviselőinek bevonásával.

A nemek közötti bérszakadék hátterében álló strukturális problémák kezelésére irányuló további intézkedéseknek magukban kell foglalniuk a megfelelő és hozzáférhető gyermekgondozási szolgáltatások garantálását, figyelemfelkeltő kezdeményezéseket, a nők jobb képviseletének biztosítását a döntéshozói pozíciókban, valamint a nők foglalkoztatását gátló előnytelen adózási tényezők felszámolását. A témával kapcsolatos tájékoztatás ezen a weboldalon érhető el. (na)