Limbi disponibile:

Stimați cititori,
În fiecare an, în această lună sărbătorim Ziua Internațională a Femeii, însă anul acesta, 8 martie este încă o ocazie să ne amintim cu tristețe de câte eforturi este în continuare nevoie pentru a garanta că femeile pot lua parte pe deplin la viața societății.

Femeile sunt subreprezentate în organele de decizie politică și economică, iar rata de ocupare a forței de muncă în rândul lor și remunerarea lor sunt mai mici decât în cazul bărbaților.

Mai mult decât atât, pandemia actuală și criza economică mondială au demonstrat clar că femeile și tinerii sunt grupurile care suferă cel mai mare impact și că multe dintre victoriile cu greu câștigate în ultimele decenii sunt acum pe cale să se piardă. În plus, femeile poartă povara muncii casnice și de îngrijire neremunerate, iar coabitarea forțată în perioadele de izolare duce adesea la sporirea cazurilor de violență de gen.

Date în agendă

O întrebare adresată...

În rubrica noastră „O întrebare adresată...” îi invităm pe membrii CESE să ne răspundă la o întrebare de actualitate pe care o considerăm deosebit de relevantă.

Pentru ediția din martie, i-am cerut dnei Baiba Miltovica, președinta Secțiunii pentru transporturi, energie, infrastructură și societatea informațională, să împărtășească cititorilor CESE opiniile sale cu privire la rolul transportului feroviar din perspectiva obiectivelor Pactului verde european, în special în 2021, declarat Anul European al Căii Ferate. (ehp)

Dezvoltarea unui sistem feroviar mai rezilient și mai eficace

Întrebarea CESE Info: „Acest an a fost desemnat Anul european al căilor ferate. Principalul scop al acestui proiect este de a contribui la îndeplinirea obiectivelor Pactului verde european în domeniul transporturilor, punând accentul în mod special pe rolul transportului feroviar.
Având în vedere cele de mai sus, care este opinia dumneavoastră cu privire la o abordare dinamică a creșterii gradului de utilizare a transportului feroviar?”

Baiba Miltoviča, președinta Secțiunii TEN

Uniunea Europeană a desemnat acest an drept Anul european al căilor ferate, pentru a încuraja cetățenii să utilizeze mai mult serviciile de transport feroviar în viața lor de zi cu zi. Principalele motive care împiedică oamenii să prefere să se deplaseze în fiecare zi cu trenul diferă de la o țară europeană la alta, cauzele esențiale fiind prețurile necompetitive ale biletelor, lipsa confortului și a legăturilor, precum și durata călătoriei.

Invitatul-surpriză

În fiecare lună vă prezentăm un invitat-surpriză, o personalitate bine cunoscută, care ne oferă punctul său de vedere asupra evenimentelor actuale: un suflu de aer proaspăt care să ne lărgească orizontul, să ne inspire și să ne facă mai conștienți de problemele lumii de astăzi. Pentru ediția noastră din martie, suntem încântați să-l avem printre noi pe Herman van Rompuy, primul președinte al Consiliului European, care ne oferă o perspectivă asupra provocărilor actuale ale Europei.

Herman Van Rompuy, președintele Centrului European de Politici, este un politician belgian și european și fost prim-ministru al Belgiei (2008-2009) În calitatea sa de președinte al Consiliului European (2009-2014), a jucat un rol esențial în răspunsul UE la criza financiară și în consolidarea cadrului de guvernanță economică europeană.

 

Herman van Rompuy: „Nu este momentul pentru previziuni sumbre”

Din 2008, crizele se țin lanț – fenomen cunoscut sub numele de „crize multiple”. Mulți oameni se întreabă pur și simplu ce îi mai așteaptă oare, ceea ce arată cât de mult teren au câștigat teama și incertitudinea. Este adevărat că majoritatea crizelor sunt importate. Dar totuși. Uniunea a depășit toate obstacolele periculoase care i-au amenințat uneori existența. Reușim să ne descurcăm în acest domeniu, dar, în același timp, ne confruntăm și cu provocări pozitive. Știm să ne descurcăm la fel de bine în ceea ce le privește?

Când văd modul în care Uniunea folosește fondul de redresare destinat combaterii impactului social și economic al pandemiei pentru a accelera tranziția ecologică și cea digitală, am speranțe. Combinăm gestionarea crizelor cu o viziune pe termen lung, iar acest lucru este cel mai dificil de realizat în lumea politică de astăzi, care este obsedată de viziunea și acțiunile pe termen scurt.

Știrile CESE

CESE se angajează să contribuie în mod activ la succesul Conferinței privind viitorul Europei

Declarația președintei CESE, dna Christa Schweng

Salut semnarea declarației comune a Comisiei Europene, Parlamentului European și Consiliului, care instituie Conferința privind viitorul Europei. Comitetul Economic și Social European așteaptă cu interes să contribuie activ la dezbatere, fiind invitat în calitate de observator.

Viitorul Europei trebuie să fie nu doar ecologic și digital, ci și mai democratic

Reconstrucția după pandemie trebuie să fie o oportunitate de a reconstrui Europa pe o nouă bază de participare democratică. Ar fi o mare greșeală dacă soarta și viitorul atâtor oameni ar trebui să fie decise de atât de puțini. Acestea sunt mesajele auzite în timpul ediției din 2021 a Zilelor societății civile ale CESE.

Ediția intitulată „O redresare durabilă pentru viitorul cetățenilor europeni” a manifestării CESE „Zilele societății civile” s-a desfășurat în perioada 1-5 martie, concretizându-se în cinci zile de dezbateri interactive online, la care au participat mai mult de 1 400 de oameni, cu spectatori conectați din regiuni foarte îndepărtate din Africa, Asia și America de Nord și de Sud.

Noul Pact privind migrația și azilul: solidaritatea este deficitară, iar presiunea asupra statelor de primă intrare este considerabilă

Comitetul Economic și Social European (CESE) a salutat noul Pact privind migrația și azilul, dar afirmă că propunerile pe care le prezintă vor fi greu de pus în aplicare și nu pot fi considerate o evoluție clară către crearea unei strategii comune a UE în materie de migrație și azil, rezilientă și orientată spre viitor. În două avize, în care analizează mai multe propuneri de regulamente privind gestionarea azilului și procedurile de azil, CESE afirmă că este posibil ca noul pact să nu fie în măsură să asigure prelucrarea echitabilă și eficientă a cererilor de azil.

Societatea civilă este pregătită să ajute UE să facă față provocărilor generate de finanțele digitale

Finanțele digitale trebuie reglementate urgent, iar Comisia Europeană se află pe calea cea bună în acest sens. Acesta este principalul mesaj al celor trei avize ale CESE adoptate în sesiunea plenară din februarie, în care Comitetul își exprimă sprijinul față de cele mai recente propuneri ale Comisiei de reglementare a sectorului financiar digital.

Redresarea UE — Implicarea societății civile organizate este esențială

Planurile naționale de redresare și reziliență (PNRR) ar fi mai eficiente și mai eficace dacă organizațiile societății civile ar fi implicate mai rapid și pe scară mai largă. Acesta este mesajul principal al Rezoluției privind implicarea societății civile organizate în planurile naționale de redresare și reziliență – ce funcționează și ce nu funcționează?, care a fost adoptată în sesiunea plenară a CESE din februarie și prezentată în cadrul unei dezbateri cu Christa Schweng, președinta CESE și Johannes Hahn, comisarul european responsabil de buget și administrație.

CESE solicită o impozitare mai simplă și echitabilă în interiorul și în afara UE

Comitetul Economic și Social European (CESE) sprijină în mare parte propunerile legislative ale Comisiei privind o impozitare mai eficientă și echitabilă și salută coordonarea acestor propuneri la nivel mondial.

În avizul adoptat de Adunarea plenară la 24 februarie, CESE și-a exprimat sprijinul deplin față de Pachetul Comisiei Europene privind o impozitare echitabilă și simplă.

Strategia economică a UE pentru 2021 ar trebui să acorde mai multă atenție aspectelor sociale, afirmă CESE

Comitetul Economic și Social European (CESE) și-a adoptat poziția cu privire la prioritățile economice ale UE pentru 2021. El salută măsurile luate în cadrul strategiei pentru a face față pandemiei de COVID-19 în contextul Pactului verde european, dar își exprimă dezamăgirea cu privire la faptul că strategia propusă de Comisia Europeană acordă prea puțină atenție aspectelor sociale. De asemenea, avertizează cu privire la eliminarea treptată a măsurilor de sprijin prea devreme și pledează pentru stabilirea unor noi norme fiscale, care să reflecte realitățile sociale și economice de după pandemie.

CESE declară că Strategia UE privind renovarea este o necesitate absolută

Inițiativa europeană „Un val de renovări pentru Europa” este o necesitate absolută, fiind indispensabilă Uniunii Europene și cetățenilor săi. Într-un aviz elaborat de Pierre Jean Coulon și Laurențiu Plosceanu și adoptat în sesiunea plenară din februarie, CESE sprijină propunerea privind renovarea clădirilor prezentată de Comisia Europeană ca o cale prin care să ne „ecologizăm clădirile, să creăm locuri de muncă și să ne îmbunătățim viața”.

CESE se angajează să aducă o contribuție substanțială la noile inițiative ale Comisiei

Declarație referitoare la planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale, transparența salarială și Strategia privind drepturile persoanelor cu handicap pentru perioada 2021-2030

Așteptăm cu nerăbdare să abordăm cele trei inițiative majore ale Comisiei Europene: o comunicare referitoare la planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale, o propunere de directivă pentru consolidarea aplicării principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau al muncii de valoare egală între bărbați și femei prin asigurarea transparenței salariale și prin mecanisme de asigurare a respectării legii, precum și Strategia privind drepturile persoanelor cu handicap pentru perioada 2021-2030.

Știri despre grupuri

Europa este bine echipată pentru a-și realiza obiectivele industriale

Redactat de Grupul „Angajatori” al CESE

Întâlnirea Grupului „Angajatori” cu comisarul european Breton

Pandemia COVID-19 a evidențiat faptul că adevărata reziliență depinde de asigurarea unei piețe unice pe deplin funcționale Acesta a fost principalul mesaj al comisarului UE pentru piața internă, Thierry Breton, care a participat la ședința extraordinară a Grupului „Angajatori” (1 martie), pentru a discuta o gamă largă de subiecte, de la punerea la dispoziție a vaccinurilor până la strategia industrială revizuită a UE și redresarea durabilă a Europei.

Ziua Internațională a Femeii: De ce mai avem nevoie de ea...

de Maria Nikolopoulou, membră a Grupului „Lucrători” al CESE

Mai are sens, în prezent, să sărbătorim 8 Martie ca Ziua Internațională a Femeii? Au trecut peste 110 ani de când Clara Zetkin a propus instituirea Zilei Femeii Muncitoare și peste 40 de ani de la declararea de către Organizația Națiunilor Unite a Zilei Internaționale a Drepturilor Femeii și a Păcii Internaționale. Societățile au evoluat în ultimul secol.

Studiul CESE privind răspunsul societății civile la pandemia de COVID-19

Text redactat de Grupul „Diversitate Europa” al CESE

La 12 martie, la conferința sa la nivel înalt pe tema „Organizațiile societății civile în timpul pandemiei de COVID-19 și după aceasta: provocări și perspective de viitor”, Grupul „Diversitate Europa” a lansat un nou studiu intitulat „Răspunsul organizațiilor societății civile la pandemia de COVID-19 și măsurile restrictive adoptate în consecință în Europa”

Curând la CESE/Evenimente culturale

8 Martie: Ziua internațională a femeii

Cu ocazia Zilei internaționale a femeii, Comitetul Economic și Social European organizează o expoziție 100% virtuală, intitulată „Artivism pentru egalitatea între femei și bărbați”.

Expoziția prezintă o serie de 25 de postere care tematizează eforturile de a realiza egalitatea între femei și bărbați și drepturile femeilor, reflectând Agenda 2030 și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, în special ODD 5 privind egalitatea de gen.

Expoziția este organizată în comun cu rețeaua non-profit Women Engage for a Common Future (Femeile se angajează pentru un viitor comun) pentru o planetă sănătoasă și echitabilă din perspectiva genului.

Nu ratați ocazia de a o descoperi aici, alături de înregistrarea video a lansării în direct!

Această manifestare culturală este organizată în comun cu Comitetul consultativ pentru egalitatea de șanse (COPEC). (ck)

O expoziție de fotografie care aduce laolaltă Africa și UE organizată în cadrul Președinției portugheze

Artista portugheză Ana Carvalho prezintă expoziția Africa la Lisabona, care ilustrează prezența și impactul culturii africane la Lisabona, în timp ce artistul african José Pereira, din Cabo Verde, prezintă expoziția Ubuntu , prin intermediul căreia promovează o formă de coexistență pașnică, acceptarea diferențelor și solidaritatea.

La 2 martie, în cadrul unui eveniment virtual la care au participat, printre alții, Cillian Lohan, vicepreședintele pentru comunicare, Carlos Trindade, președintele Comitetului de monitorizare UE-ACP, și cei doi fotografi, CESE a inaugurat expoziția de fotografie care aduce laolaltă Africa și UE. Inaugurarea a avut loc în timpul ședinței Comitetului de monitorizare ACP-UE, un organ permanent care face parte din Secțiunea pentru relații externe a CESE.

Prezentări online ale CESE – Descoperiți-ne online!

Știați că Comitetul Economic și Social European veghează ca cetățenii de rând de pe continentul european să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește dezvoltarea Europei?

Rezervați o vizită online și descoperiți de ce consultarea, dialogul și consensul se află în centrul misiunii noastre: reprezentarea societății civile organizate (care include angajatorii, sindicatele și diferite grupuri, cum ar fi asociații profesionale și comunitare, organizații de agricultori, organizații de tineret, asociații ale femeilor, consumatori, actori din domeniul protecției mediului și mulți alții). (cl)