EKES wyraża bezwarunkowe poparcie dla przystąpienia Ukrainy do UE

Zaledwie tydzień przed szczytem Rady UE EKES przyjął rezolucję, w której zdecydowanie poparł bezwarunkowe przyznanie Ukrainie statusu kraju kandydującego do UE i zadeklarował zaangażowanie europejskiego społeczeństwa obywatelskiego we współpracę z narodem ukraińskim na rzecz lepszej odbudowy tego kraju.

Na czerwcowej sesji plenarnej EKES przyjął drugą rezolucję w sprawie Ukrainy, zatytułowaną „Ukraina – od pomocy do odbudowy – propozycje europejskiego społeczeństwa obywatelskiego”. Podkreślił w niej, że kraj ten powinien przystąpić do UE po spełnieniu wymogów członkostwa. Jednocześnie jasno zaznaczył, że przyznanie Ukrainie statusu kraju kandydującego nie może odbyć się ze szkodą dla trwającego procesu akcesyjnego krajów Bałkanów Zachodnich.

Jeśli chodzi o odbudowę kraju, to zwrócił uwagę na to, że konieczna jest natychmiastowa europejska i międzynarodowa pomoc finansowa, aby zapobiec całkowitemu zniszczeniu ukraińskiej gospodarki. 

Przewodnicząca EKES-u Christa Schweng oznajmiła: Nasza rezolucja stanowi wyraźny sygnał dla Komisji i Rady, by przyznać Ukrainie status kraju kandydującego. Ukraina zasługuje na to, a jej obywatelki i obywatele muszą mieć jasną perspektywę europejską.

Przewodniczący Grupy Pracowników Oliver Röpke zadeklarował ze swej strony: Będziemy współpracować z Ukrainą, by stopniowe podejmowała kolejne kroki na rzecz spełnienia standardów członkostwa w UE wymaganych przez traktaty europejskie.

Stefano Mallia, przewodniczący Grupy Pracodawców, stwierdził z kolei: Wzywamy instytucje unijne do zapewnienia MŚP specjalnych funduszy nadzwyczajnych, początkowo przeznaczonych na pomoc w ich przetrwaniu, a następnie – w rozwoju.

Séamus Boland, przewodniczący Grupy Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego, dodał: Podmioty społeczeństwa obywatelskiego muszą być w centrum planowania, wdrażania i monitorowania unijnej i krajowej pomocy humanitarnej dla Ukrainy – zarówno w czasie wojny, jak i podczas odbudowy tego kraju.

Marta Barandij, przewodnicząca organizacji „Promote Ukraine”, powiedziała: Potrzebujemy Waszej pomocy w odbudowie kraju, a Maria Korolczuk, występująca w imieniu organizacji pozarządowych CORE i Funky Citizens, stwierdziła w bardzo emocjonalnym wystąpieniu, że naród ukraiński jest zdeterminowany, aby wygrać i odbudować Ukrainę.

Głos zabrał również Wsewołod Czencow, szef ukraińskiej misji przy UE, który podziękował państwom członkowskim za okazaną solidarność i podkreślił, że otrzymanie statusu kraju kandydującego do UE jest dla Ukrainy wydarzeniem o znaczeniu egzystencjalnym. (at)