EESC betuigt onvoorwaardelijke steun aan de toetreding van Oekraïne tot de EU

Slechts een week voor de top van de Raad van de EU heeft het EESC een resolutie aangenomen waarin het zich krachtig uitspreekt voor de onvoorwaardelijke toekenning van de status van kandidaat-lidstaat aan Oekraïne en toezegt dat Europese maatschappelijke organisaties zich zij aan zij met de Oekraïners zullen inzetten om het land met de wederopbouw sterker dan tevoren te maken.

Tijdens de zitting van juni heeft het EESC een tweede resolutie over Oekraïne aangenomen. De resolutie, getiteld Van hulp naar wederopbouw-voorstellen van het Europees maatschappelijk middenveld, benadrukt dat het land tot de EU moet worden toegelaten zodra het aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoet. In de resolutie wordt duidelijk gesteld dat de kandidatuur van Oekraïne niet ten koste mag gaan van het lopende toetredingsproces van de landen van de Westelijke Balkan.

Ten aanzien van de wederopbouw van het land wordt in de resolutie gewezen op de onmiddellijke behoefte aan Europese en internationale financiële bijstand om een totale ineenstorting van de Oekraïense economie te voorkomen. 

EESC-voorzitter Christa Schweng zei: “Onze resolutie is een duidelijk signaal aan het adres van de Commissie en de Raad om Oekraïne de status van kandidaat-lidstaat toe te kennen. Oekraïne verdient het en de Oekraïners moet een duidelijk Europees perspectief worden geboden."

De voorzitter van de groep Werknemers, Oliver Röpke, zei: “Wij zullen er samen met Oekraïne voor zorgen dat het land geleidelijk aan de normen van de Europese verdragen gaat voldoen om tot de Unie te kunnen toetreden.”

Stefano Mallia, voorzitter van de groep Werkgevers, verklaarde: “Wij roepen de EU-instellingen op om specifieke noodfinanciering voor kleine en middelgrote ondernemingen beschikbaar te stellen, die in de eerste plaats moet worden gebruikt om deze ondernemingen overeind te houden en vervolgens om ze te helpen groeien.”

Séamus Boland, voorzitter van de groep Maatschappelijke Organisaties, zei: “Actoren uit het maatschappelijk middenveld moeten centraal staan bij de planning en uitvoering van het toezicht op de humanitaire hulp van de EU en de lidstaten aan Oekraïne, zowel tijdens de oorlog als bij de wederopbouw van het land.”

Marta Barandiy, voorzitter van “Promote Ukraine”, zei: “We hebben uw hulp nodig om het land weer op te bouwen”, terwijl Mariya Korolchuk, die namens de ngo’s CORE en Funky Citizens sprak, in een zeer emotionele toespraak zei dat het Oekraïense volk vastbesloten is om te winnen en Oekraïne weer op te bouwen.

In zijn bijdrage bedankte Vsevolod Chentsov, hoofd van de missie van Oekraïne bij de EU, de lidstaten voor hun solidariteit en onderstreepte hij dat de status van EU-kandidaat “voor ons een moment van existentieel belang is”. (at)