Само седмица преди срещата на високо равнище на Съвета на ЕС ЕИСК прие резолюция, в която категорично подкрепя безусловното предоставяне на Украйна на статут на страна кандидатка за членство в ЕС и ангажимента на европейското гражданско общество да работи заедно с украинците, за да възстановят и направят страната си по-добро място.

На пленарната си сесия през юли ЕИСК прие втора резолюция за Украйна. В резолюцията, озаглавена От подпомагане към възстановяване — предложения на европейското гражданско общество, се подчертава, че на страната следва да се предостави възможност за присъединяване към ЕС след като изпълни изискванията за членство. В резолюцията ясно се отбелязва, че кандидатурата на Украйна не следва да бъде в ущърб на текущия процес на присъединяване на страните от Западните Балкани.

Относно възстановяването на страната, в резолюцията се подчертава незабавната нужда от европейска и международна финансова помощ, за да се предотврати пълното разрушаване на украинската икономика. 

Председателят на ЕИСК Криста Швенг заяви: „Нашата резолюция изпраща ясно послание до Комисията и Съвета за предоставяне на Украйна на статут на страна кандидатка. Украйна го заслужава и народът й трябва да има ясни европейски перспективи“.

Председателят на група „Работници“ Оливие Рьопке подчерта, че „ще работим заедно с Украйна, за да може тя да предприеме постепенно мерки за изпълнение на стандартите, изисквани от европейските договори за присъединяване към Съюза“.

Стефано Малия, председател на група „Работодатели“, заяви: „Призоваваме институциите на ЕС да предоставят специално спешно финансиране на МСП, което, на първо място, да подпомогне оцеляването им, а впоследствие и растежа им“.

Шимъс Боланд, председател на група „Организации на гражданското общество“ отбеляза, че „участниците от гражданското общество трябва да бъдат в центъра на планирането, изпълнението и наблюдението на хуманитарната помощ от ЕС и на национално равнище за Украйна — както по време на войната, така и при възстановяването на страната“.

Марта Барандий, председател на Promote Ukraine, заяви „Ние се нуждаем от вашата помощ за възстановяването на страната“. В много емоционална реч Мария Королчук, от името на НПО CORE и Funky Citizens, посочи, че украинският народ е решен да спечели войната и да възстанови Украйна.

По време на речта си Всеволод Ченцов, ръководител на украинската мисия в ЕС, благодари на държавите—членки на ЕС, за проявената солидарност, като подчерта, че статутът на страна кандидатка за членство в ЕС е „екзистенциален момент за нас“. (at)