Muzeum i miejsce pamięci ESMA w Argentynie: Symbol praw człowieka

Grupa Pracowników przedstawiła kampanię na temat kandydatury Muzeum i miejsca pamięci ESMA w Argentynie na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Muzeum i miejsce pamięci ESMA w Argentynie jest byłym tajnym ośrodkiem przetrzymywania, tortur i eksterminacji podczas dyktatury argentyńskiej w latach 1976–1983. Ten symbol historii argentyńskiej jest jednocześnie instytucją o znaczeniu międzynarodowym, ponieważ dostarcza jeszcze więcej dowodów na łamanie praw człowieka i zbrodnie przeciwko ludzkości, o których nigdy nie można zapomnieć.

Kampania na rzecz uczynienia ESMA miejscem światowego dziedzictwa UNESCO jest wspierana przez organizacje praw człowieka, związki zawodowe z Mercosur i Ambasadę Argentyny przy Unii Europejskiej.

Wydarzenie to odbyło się zdalnie 30 czerwca i było transmitowane na stronie internetowej EKES-u i kanałach społecznościowych. Informacje można znaleźć tutaj. (ck)