Музей — мемориал ESMA в Аржентина: символ на правата на човека

Група „Работници“ представи кампанията за включване на музея — мемориал ESMA в Аржентина в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Музеят — мемориал в някогашния Военноморски механотехникум (ESMA) в Аржентина е нелегален център за задържане, изтезания и избиване по време на аржентинската диктатура от 1976 до 1983 г. ESMA е символ на аржентинската история и институция с международно значение, тъй като предоставя още доказателства за нарушения на правата на човека и престъпления срещу човечеството, които никога не трябва да се забравят.

Кампанията за превръщането на ESMA в обект на културното наследство на ЮНЕСКО се подкрепя от правозащитни организации, синдикати в държавите от Меркосур и аржентинското посолство в Европейския съюз.

Проявата беше проведена на 30 юни, сряда и беше предавана на живо на уебстраницата на ЕИСК и в социалните медии. Можете да научите повече тук. (ck)