Groep Grondrechten en de rechtsstaat

This page is also available in

De groep Grondrechten en de rechtsstaat (FRRL) is een horizontaal orgaan binnen het EESC dat tot taak heeft een forum te bieden waar Europese maatschappelijke organisaties elkaar kunnen ontmoeten en hun beoordelingen van de toestand van de grondrechten, de democratie en de rechtsstaat in de lidstaten kunnen delen.

De FRRL-groep richt zich bij haar werkzaamheden op thema's, niet op individuele landen, en wil de eerbiediging van de Europese waarden die zijn opgenomen in artikel 2 VEU, het Handvest van de grondrechten en de checklist voor de rechtsstaat van de Commissie van Venetië van de Raad van Europa bevorderen. Het heeft tot doel om zowel collectieve als individuele rechten aan de orde te stellen en, gezien het mandaat van het EESC, ook aandacht te besteden aan economische en sociale rechten. Deze rechten zijn onlosmakelijk verbonden met burger- en politieke rechten en vereisen speciale strategische aandacht.

De groep is in januari 2018 opgericht.