Unutarnja savjetodavna skupina EU-a u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura

Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura stupio je na snagu 21. studenog 2019. Sporazum sadržava poglavlje o trgovini i održivom razvoju (poglavlje 12.) koje obuhvaća obveze EU-a i Singapura u pogledu promicanja radničkih prava, zaštite okoliša i održivog razvoja, koje su definirane međunarodnim instrumentima kao što su konvencije ILO-a i multilateralni sporazumi o okolišu, uključujući i Pariški sporazum. Obuhvaća i područja kao što su društveno odgovorno poslovanje, biološka raznolikost, održivo šumarstvo i održivo korištenje ribolovnih resursa i akvakulture.

Poglavljem o trgovini i održivom razvoju predviđa se da svaka stranka uspostavi unutarnju savjetodavnu skupinu (DAG) sastavljenu od predstavnika organizacija civilnog društva.

Unutarnja savjetodavna skupina EU-a u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura sastoji se od članova iz EGSO-a i drugih europskih organizacija civilnog društva, što osigurava uravnoteženu zastupljenost neovisnih gospodarskih, socijalnih i drugih nevladinih dionika, među ostalima i organizacija poslodavaca i radnika te ekoloških organizacija.

Primarna je svrha Unutarnje savjetodavne skupine EU-a pratiti provedbu poglavlja o trgovini i održivom razvoju u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura.The EU-Singapore Free Trade Agreement entered into force on 21 November 2019.