Terwijl ik dit schrijf, stromen de aanmeldingen voor de prijs voor het maatschappelijk middenveld 2022, die we begin juni hebben uitgeschreven, onze mailbox al binnen. Net als elk jaar zijn we op zoek naar de meest creatieve, spraakmakende projecten van maatschappelijke organisaties en individuele personen — projecten die ons vervullen met trots op het fantastische werk dat het maatschappelijk middenveld overal in Europa verzet.

Dit jaar is er echter iets bijzonders aan de hand. Voor het eerst hebben we niet één, maar twee thema’s gekozen voor onze prijs: jeugd en Oekraïne. Dit betekent dat we twee groepen winnaars zullen selecteren, drie winnaars per categorie.

Aangezien 2022 is uitgeroepen tot het Europees Jaar van de jeugd hebben we besloten om onze schijnwerper te richten op projecten die jongeren mondiger maken. Met onze prijs willen we de aandacht vestigen op de dringende noodzaak om jongeren de kans te geven actieve burgers te worden en op zinvolle wijze deel te nemen aan besluitvormingsprocessen die van invloed zijn op onze — en met name op hún — toekomst. 

Maar toen Rusland een brute aanval op Oekraïne uitvoerde en daarmee verschrikkelijk leed veroorzaakte, begonnen berichten binnen te druppelen over de onbaatzuchtige inspanningen van Europese maatschappelijke organisaties en burgers, die van de ene op de andere dag in actie kwamen om Europa’s buren te helpen.

Op dat moment besloten we onze prijs dit jaar ook uit te reiken aan projecten waarbij hulp wordt geboden aan Oekraïense burgers die te lijden hebben onder de oorlog. We zoeken onze prijswinnaars onder degenen die ter plaatse humanitaire hulp verlenen, degenen die onderdak bieden, degenen die Oekraïners helpen integreren in de Europese arbeidsmarkten, scholen en samenleving, en al diegenen die er waren — en nog steeds zijn — voor mensen die te maken hebben met wreedheden en agressie, op het moment dat deze mensen hun hulp het hardst nodig hebben.

Dus als u een project heeft lopen om jongeren een betere toekomst te geven of als u Oekraïners op enigerlei wijze probeert te helpen — vluchtelingen die al in de EU verblijven of mensen die in hun door oorlog verscheurde land zijn gebleven — geeft u zich dan snel op. En als u iemand kent die uitstekend werk verricht in verband met een van deze twee thema’s, laat het hem of haar dan vooral weten. Aarzel niet, want de tijd dringt: de uiterste inzenddatum is 31 juli.

Wij hopen veel creatieve en waardevolle projecten te ontvangen. Dit is onze kans om al diegenen die zich inzetten om een betere toekomst voor en met jongeren in Europa te creëren, alsook iedereen die moed, menselijkheid en solidariteit toont ten overstaan van het kwaad, in het zonnetje te zetten.

Cillian LOHAN
Vicevoorzitter van het EESC voor communicatie