Il-KESE ssuġġerixxa li l-prodotti li ma jistgħux jissewwew m’għandhomx jiġu kkummerċjalizzati fl-Ewropa, u li mhuwiex biżżejjed li l-produtturi huma sempliċiment mitluba jinfurmaw lill-konsumaturi meta prodott ma jkunx jista’ jissewwa

Id-Dritt għat-Tiswija l-ġdid tal-UE huwa pass kbir ’il quddiem fuq il-karta, isostni l-KESE. Madankollu, konsumatur li jkun jixtieq jirranġa smartphone jew apparat li jinkiser minflok jixtri wieħed ġdid jista’ jaffaċċja għadd ta’ ostakli prattiċi li jagħmluha diffiċli wisq jew jiġih għoli li jsewwih, jekk mhux impossibbli li dan jissewwa. L-UE għandha tmur oltre u titlob lill-Istati Membri jipprojbixxu kwalunkwe prattika li permezz tagħha l-prodotti jiġu magħmula b’mod li ma jkunux jistgħu jissewwew.

Ma jistax ikun hemm id-dritt għat-tiswija jekk l-oġġetti jiġu mfassla b’mod li ma jkunux jistgħu jissewwew, sostna Thierry Libaert, relatur tal-Opinjoni tal-KESE.

Fl-Opinjoni tiegħu dwar id-Direttiva proposta, il-KESE jissuġġerixxi għadd ta’ miżuri prattiċi biex din tissaħħaħ u jiġi żgurat li l-għażla għat-tiswija tibqa’ vijabbli u affordabbli lil hinn mill-perjodu ta’ garanzija, kif ukoll minn perspettiva ta’ negozju. Il-proposti jinkludu:

  • li jiġu offerti inċentivi biex issir l-għażla li l-prodotti jissewwew – anke għażliet sempliċi, bħal li jiġi offrut li l-perjodu ta’ garanzija jiġi estiż meta prodott jissewwa matul dak il-perjodu;
  • li jiġu permessi soluzzjonijiet innovattivi bħall-istampar 3D biex jiġu prodotti spare parts, jew ir-rinnovazzjoni, li tinvolvi li l-prodotti jingħataw ħajja oħra, jew jinħoloq suq għal partijiet użati;
  • jitnedew programmi ta’ taħriġ u taħriġ mill-ġdid sabiex dawk li jsewwu jitgħallmu l-ħiliet li jeħtieġu għal xogħol li qabel kien ibbażat fuq il-mekkanika iżda li issa qed jiltaqgħu aktar ma’ apparati konnessi. B’mod aktar ġenerali, hemm ħtieġa li jiġi indirizzat in-nuqqas ta’ ħaddiema fis-settur tat-tiswija fl-Ewropa.

Is-settur tat-tiswija joħloq valur u impjiegi ta’ kwalità għolja fl-Ewropa li huma diffiċli li jiġu delokalizzati. Dan jiġġenera 404 impjieg għal kull 10 000 tunnellata ta’ materjali msewwija – 50 darba aktar mir-rimi ta’ dawn il-materjali bħala skart, li sar ix-xejra predominanti f’dawn l-aħħar snin. 65% tal-konsumaturi jarmu l-prodotti diffettużi tagħhom, u dan isarraf f’7.5 miljun tunnellati ta’ skart fis-sena.

Greenwashing: l-ebda asserzjoni bbażata fuq il-kumpens għal emissjonijiet tal-karbonju

Bħad-Direttiva dwar id-dritt għat-tiswija, id-Direttiva dwar l-Asserzjonijiet Ekoloġiċi hija intiża biex tawtonomizza lill-Ewropej jixtru b’mod sostenibbli. Il-konsumaturi huma dejjem aktar lesti li jagħmlu dan, iżda ma tantx għandhom fiduċja fl-asserzjonijiet tal-prodotturi dwar il-prestazzjoni ambjentali tal-prodotti u s-servizzi tagħhom, u jinsabu konfużi dwar l-għadd ta’ tikketti ekoloġiċi fis-suq.

Id-Direttiva l-ġdida għandha tagħmel it-tikketti u l-asserzjonijiet ambjentali aktar kredibbli u affidabbli, madankollu għandha xi punti dgħajfa. Fil-fehma tal-KESE, l-asserzjonijiet ibbażati fuq il-kumpens għal emissjonijiet tal-karbonju għandhom jiġu pprojbiti, peress li diversi awtoritajiet tal-konsumatur u għadd ta’ kawżi ġurdiċi sabu li asserzjonijiet bħal “newtrali għall-klima” u “kumpens għall-plastik” ibbażati fuq kumpens għall-emissjonijiet billi jsir investiment fi proġetti ta’ soluzzjonijiet klimatiċi (bħat-tħawwil tas-siġar) huma xjentifikament skorretti u dejjem iqarrqu bil-konsumaturi.

Il-KESE jenfasizza wkoll il-ħtieġa għal leġiżlazzjoni konsistenti. Hemm ir-riskju li dak li joħroġ mill-bieb jidħol mit-tieqa, qal ir-relatur tal-KESE Angelo Pagliara. Id-Direttiva dwar l-Asserzjonijiet Ekoloġiċi għandha tkun mudell għal livell minimu ta’ protezzjoni kontra l-greenwashing. Ir-rekwiżiti tagħha għandhom jiġu riflessi fil-leġiżlazzjoni settorjali, sabiex ma jkunx hemm mod għan-non-parteċipazzjoni, li jinstabu lakuni, jew li tiddgħajjef il-protezzjoni tal-konsumatur.

Ara l-Opinjoni tal-KESE dwar il-pakkett dwar id-Dritt għat-Tiswija
Ara l-Opinjoni tal-KESE dwar l-Asserzjonijiet Ekoloġiċi