Digitālā inovācija spēj pārveidot rūpniecības nozares, sabiedrību un mūsu dzīvi. Tas var būt arī drauds, ja to pienācīgi neregulē. Šajā “Vietējā skatījuma” sērijā mēs vērtējam Eiropas digitālo pārkārtošanos. Kāds ir ES stāvoklis salīdzinājumā ar pārējo pasauli? Kādas problēmas un iespējas mūs sagaida? Kā Eiropa var nodrošināt un saglabāt konkurētspēju, vienlaikus sargājot savu iedzīvotāju tiesības un labklājību?

Digitālā inovācija spēj pārveidot rūpniecības nozares, sabiedrību un mūsu dzīvi. Tas var būt arī drauds, ja to pienācīgi neregulē. Šajā “Vietējā skatījuma” sērijā mēs vērtējam Eiropas digitālo pārkārtošanos. Kāds ir ES stāvoklis salīdzinājumā ar pārējo pasauli? Kādas problēmas un iespējas mūs sagaida? Kā Eiropa var nodroši...Vairāk

Digitālā inovācija spēj pārveidot rūpniecības nozares, sabiedrību un mūsu dzīvi. Tas var būt arī drauds, ja to pienācīgi neregulē. Šajā “Vietējā skatījuma” sērijā mēs vērtējam Eiropas digitālo pārkārtošanos. Kāds ir ES stāvoklis salīdzinājumā ar pārējo pasauli? Kādas problēmas un iespējas mūs sagaida? Kā Eiropa var nodrošināt un saglabāt konkurētspēju, vienlaikus sargājot savu iedzīvotāju tiesības un labklājību?

Problēmu analīzē un risinājumu meklēšanā piedalās tehnoloģiju un cilvēktiesību jomas eksperte Tanya O'Carroll, Briseles žurnāliste Jennifer Baker, kuras specializācija ir tehnoloģijas, politika un digitalizācijas regulējums, un EESK locekļi, proti, Portugāles Biznesa konfederācijas (APED) ģenerāldirektors Gonçalo Lobo Xavier (Darba devēju grupa), EESK Digitālās pārkārtošanās un vienotā tirgus novērošanas centra priekšsēdētāja vietniece Franca Salis-Madinier (Darba ņēmēju grupa) un Eiropas Rūpniecības un pakalpojumu kooperatīvu konfederācijas priekšsēdētājs Giuseppe Guerini (Pilsoniskās sabiedrības organizāciju grupa). (tk)

 

Mazāk