“Vietējais skatījums” – 3. sezona, 25. sērija – Digitāla Eiropa: starp regulējumu un inovāciju

Digitālā inovācija spēj pārveidot rūpniecības nozares, sabiedrību un mūsu dzīvi. Tas var būt arī drauds, ja to pienācīgi neregulē. Šajā “Vietējā skatījuma” sērijā mēs vērtējam Eiropas digitālo pārkārtošanos. Kāds ir ES stāvoklis salīdzinājumā ar pārējo pasauli? Kādas problēmas un iespējas mūs sagaida? Kā Eiropa var nodrošināt un saglabāt konkurētspēju, vienlaikus sargājot savu iedzīvotāju tiesības un labklājību?

Pieejamās valodas:

Karam Ukrainā jau gads

2022. gada 24. februārī, kad sākās karš Ukrainā, EESK nekavējoties nosodīja nepamatoto un neizprovocēto Krievijas valdības rīkoto iebrukumu Ukrainā.

Aizgājušajā gadā solidaritāti Ukrainas iedzīvotājiem paudām dažādi, aicinot apņēmīgi rīkoties gan ES, gan valstu līmenī. Esmu lepna par Komiteju un tās smago darbu, kura mērķis bija novērtēt kara ietekmi uz Ukrainas un Eiropas iedzīvotājiem un uzņēmumiem un to, kā vislabāk atbalstīt Ukrainu un tās pilsonisko sabiedrību.

 

Turpmākie notikumi

Runāsim bez aplinkiem!

Mūsu rubrikā “Runāsim bez aplinkiem!” mēs aicinājām Stoyan Tchoukanov norādīt uz svarīgiem elementiem, kas parādās atzinumā par Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas pārskatīšanu. (ehp)

Tchoukanov Stoyan: “Piesārņojuma problēmu mēs esam pārāk ilgi atstājuši nerisinātu”

Savā atzinumā EESK aicina Eiropas iestādes iekļaut ūdeni prioritāšu sarakstā un uzņemt ES zilo kursu – ieguldīt visus spēkus, lai, balstoties uz visaptverošu un koordinētu ceļvedi, prognozētu nākotnes vajadzības, aizsargātu ūdens resursus un adekvāti risinātu ar ūdeni saistītās problēmas.

“Viens jautājums...”

“Jautājums...”

Šajā izdevumā mēs jautājām María del Carmen Barrera Chamorro par vēl vienu sarežģītā enerģētikas jautājuma aspektu, ko mēs jau apspriedām pagājušajā mēnesī.  

 

 

Maria del Carmen Barrera Chamorro: darbvietām labvēlīga enerģētikas pārkārtošana

EESC Info: Kādas izmaiņas nodarbinātības jomā jūtamas reģionos, kuros notiek enerģētikas pārkārtošana un kādi ir EESK priekšlikumi problēmu risināšanai?

Maria del Carmen Barrera Chamorro: līdzšinējā pieredze ir ļoti daudzveidīga – ir piedzīvotas veiksmes un arī daudzas neveiksmes. Tomēr ir ārkārtīgi svarīgi, lai enerģētikas pārkārtošana darbvietas ietekmētu pozitīvi. Ja nebūs iespējams nodrošināt ilgtspējīgu nodarbinātību, sociālo aizsardzību un atbalstu uzņēmumiem pārkārtošanās īstenošanai, Eiropas konkurētspējas un uzplaukuma nākotne būs apdraudēta.

Uzminiet, kas ieradies viesos!

Pārsteiguma viesis

Ukraiņu žurnāliste un literatūras speciāliste Tetjana Ogarkova dzīvo Kijivā. 2022. gadā, kad Ukrainai veltījām īpašu rubriku, viņa bija mūsu pirmā viese, kas stāstīja par viņas dzimtenē kara izraisīto traģēdiju. Tagad, 2023. gada februārī, gadu pēc tam, kad izvērsās Krievijas agresija pret Ukrainu, T. Ogarkova ar mums dalās pārdomās par gada laikā gūto nāves un ciešanu pilno pieredzi un tās ilglaicīgo ietekmi uz Ukrainas iedzīvotāju kolektīvo dvēseli.

 

Tetjana Ogarkova: “Uzvaras diena atnāks, un tā nebūs līdzīga 23. februārim”

2022. gada 24. februāris izmainīja dzīvi miljoniem Ukrainas iedzīvotāju. Šodien, izrunājot vārdu “uzvara”, iedomājamies, ka tā diena būs tāda kā pirms 24. februāra. Tā sakot, normāla, mierīga diena – 2022. gada 23. februāris.

Tomēr tā nebūs. Mums vairs nebūs 23. februāra. Neviena diena vairs nebūs līdzīga dienām pirms 24. februāra.

 

Paldies 2022. gada viesautoriem!

Tā kā drīzumā būs pagājis gads, kopš Krievija sāka pilna apjoma agresiju pret Ukrainu, vēlamies pateikties visas Eiropas žurnālistiem, rakstniekiem un fotogrāfiem, kas dalījās savos stāstos un pieredzē visā kara gada laikā: Nadija Afanasieva, Vitaly Portnikov, Olga Czaiko, Tetyana Ogarkova, Olena Abramovych, Olga Vegera, Vasyl Kushmus, Kostas Onisenko, Marta Barandiy, Jowita Kiwnik, Slawek Kaminski. (ehp)

 

EESK jaunumi

Roberta Metsola vienisprātis ar EESK priekšsēdētāju Christa Schweng: ES konkurētspēja kļūst svarīgāka nekā jebkad agrāk

EESK janvāra plenārsesijā EESK locekļi kopā ar Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju Roberta Metsola apsprieda ES reakciju uz ģeopolitiskajām problēmām. R. Metsola bija vienisprātis ar EESK priekšsēdētāju Christa Schweng par to, ka konkurētspējai kopā ar stratēģiskāku autonomiju ir izšķiroša nozīme pašreizējā sarežģītajā laikā.

Padomes 2023. gada prezidentvalsts Zviedrija: Ukraina joprojām ir darba kārtības augšgalā

Eiropas iedzīvotāju drošības garantēšana un tiesiskuma un pamattiesību ievērošana: krīzes pārvarēšanas pasākumi būs galvenās prioritātes Zviedrijai, kura no 2023. gada janvāra līdz jūnijam būs Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts.

 

Vienotajam tirgum jākalpo cilvēkiem, nevis otrādi

Par godu ES vienotā tirgus 30. gadskārtai EESK janvāra plenārsesijā notika debates ar komisāri Margrethe Vestager, lai apspriestos par to, kā pārvarēt varbūt pašu lielāko izaicinājumu nākamajai paaudzei.

Ilgtspējīgas attīstības tīkls brīdina par risku, ka programma 2030. gadam varētu zaudēt desmitgadi

Debatēs, kas EESK telpās notika 24. janvārī, tika secināts, ka ES nespēj sasniegt mērķus, kas izvirzīti ANO programmā 2030. gadam. Tomēr pastāv cerības. Eiropas Savienībai ir iespēja uzņemties vadību, piemēram, sniedzot finansiālu atbalstu. EESK lomai ir svarīga nozīme progresa uzraudzībā.

Eiropas Savienībai ir jāaizliedz piespiedu darbā saražoti produkti un jāaizstāv cilvēktiesības

Janvāra plenārsesijā EESK pieņemtajā atzinumā uzsvērts, ka Eiropas Savienībai ir jāapkaro visi piespiedu darba veidi un jākļūst par pasaules līderi cilvēktiesību jomā

 

Enerģijas cenu krīze: Eiropas Savienībai jāatbalsta patērētāji un uzņēmumi

ES reakcijai uz enerģijas cenu krīzi vajadzētu būt vērstai uz to, lai aizsargātu visas mājsaimniecības un uzņēmumus, kam lielas grūtības rada enerģijas rēķinu apmaksa. Tas bija galvenais vēstījums EESK janvāra plenārsesijā pieņemtajā atzinumā par eurozonas ekonomikas politiku 2023. gadam.

Eiropas Savienībai būtu jāpastiprina starptautiskā sadarbība okeānu aizsardzībai

Pastiprināta starptautiskā sadarbība ir būtiska, lai līdz 2030. gadam panāktu okeānu ilgtspēju un nodrošinātu drošību jūrā un jūras drošumu – janvāra plenārsesijā pieņemtajā jaunajā atzinumā norāda EESK.

Drošība ir kas vairāk nekā aizsardzība

Savā janvāra plenārsesijā EESK apsprieda “ES Stratēģiskā kompasa” redzējumu attiecībā uz drošību un aizsardzību, atzīmējot, ka drošība būtu jāsaprot plašā nozīmē un ne tikai kā militārā aizsardzība. Drošības jautājumu risināšanā pilsoniskajai sabiedrībai nevajadzētu būt pasīvai vērotājai: krīzes laikā tai var būt stabilizējoša loma, ko apliecina karš Ukrainā.

Eiropas Savienības jaunā aprūpes stratēģija – ugunskristības sociālai Eiropai

EESK ir atzinīgi novērtējusi Eiropas Komisijas priekšlikumu par visaptverošu Eiropas Aprūpes stratēģiju, kuras iecere ir nodrošināt, lai visiem Eiropas iedzīvotājiem mūža garumā būtu iespējams saņemt augstvērtīgus veselības un cita veida aprūpes pakalpojumus.

 

Grupu jaunumi

Zaļā kursa industriālais plāns – darbs ir sākts, bet bez konkurētspējas programmas neiztikt

Sagatavojis Stefano Mallia, EESK Darba devēju grupas priekšsēdētājs

Komisijas priekšlikums ir nepilnīgs. Tas ir jāietver konkurētspējas programmas ilgtermiņa redzējumā.

2023. gada februārī Eiropas Komisija iepazīstināja ar savu pirmo atbildi uz iespaidīgo ASV prezidenta Joe Biden klimata tiesību aktu kopumu – Inflācijas samazināšanas aktu –, kas Amerikas rūpniecībai nodrošinās rekordlielas subsīdijas 369 miljardu ASV dolāru apmērā. Šis priekšlikums atbilst daudzām prasībām: paredzams tiesiskais regulējums, piekļuve finansējumam, darbaspēks ar atbilstošām prasmēm un atvērta tirdzniecības programma, taču pēc iepazīšanās ar šo dokumentu ES darba devēji ir vienisprātis, ka ilgtermiņa konkurētspējā jāiegulda vēl ļoti daudz darba.

Spēcīgs sociālais dialogs patiesi sociālai Eiropai

Sagatavojusi EESK Darba ņēmēju grupa

EESK Darba ņēmēju grupa ir gandarīta par Eiropas Komisijas nesen publicēto sociālā dialoga iniciatīvu. Tā ir spēcīgs vēstījums ES strādājošiem un iedzīvotājiem, kuri pašlaik cieš no būtiskas dzīves dārdzības krīzes.

Pilnveidot prasmes tā, lai darba tirgus būtu atvērts ikvienam

Sagatavojis Ioannis Vardakastanis, EESK Pilsoniskās sabiedrības organizāciju grupas priekšsēdētāja vietnieks

Eiropas Prasmju gadu vajadzētu izmantot, lai likvidētu šķēršļus, kuri daudziem cilvēkiem Eiropas Savienībā liedz iespēju atrast kvalitatīvu darbu, kas sniedz gandarījumu. Laikā, kad sarūk Eiropas Savienības darbaspēks, ir īpaši svarīgi domāt par to, lai optimāli tiktu izmantots arī to cilvēku potenciāls, kuri bieži vien ir izslēgti no darba tirgus, un veikt ieguldījumus prasmju veidošanā.

Drīzumā EESK / kultūras pasākumi

Pilsoniskās sabiedrības dienas 2023

Šogad Pilsoniskās sabiedrības dienu uzmanības centrā būs izcili svarīgā pilsoniskās sabiedrības organizāciju loma sociālās kohēzijas un noturīgas demokrātijas nodrošināšanā un aizsardzībā Eiropā.

Skolēni tiekas ar EESK locekļiem, gatavojoties pasākumam “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļi februārī un martā ES dalībvalstīs un septiņās kandidātvalstīs apmeklē trīsdesmit piecas skolas, lai tās sagatavotu jauniešu asamblejai “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”, kas notiks Briselē 2023. gada 23. un 24. martā.