Vietējais skatījums – 3. sezonas 24. sērija – Eiropā izraisījusies migrācijas krīze: pašreizējā situācija un turpmākā virzība

Šajā mūsu raidieraksta sērijā analizēsim ilgstošo migrācijas krīzi Eiropā. Nesenās domstarpības starp Itāliju un Franciju, kad abas valstis atteicās ļaut kuģim “Ocean Viking” piestāt krastā, lai pārvietotu pie Lībijas krastiem izglābtos nelegālos migrantus, ir novedusi pie tā, ka migrācijas jautājums ir atkal izvirzījies priekšplānā. Kāda pašlaik ir Eiropas migrācijas politikas koncepcija? Kas ir noticis ar Eiropas solidaritāti kopš Sīrijas bēgļu krīzes radītā smagā pārbaudījuma 2015. gadā? Kā mēs esam nonākuši pie tā, ka neaizsargāti migranti tiek aizturēti neitrālā joslā?

Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

Cienījamie lasītāji!

Katrs gads nāk ar jaunām cerībām un sapņiem un ar jaunu apņēmību tos īstenot.

Turpmākie notikumi

2023. gada 22.–23. februāris, Brisele

EESK plenārsesija

2023. gada 27.–28. februāris, Brisele

Aprites ekonomikā ieinteresēto personu konference 2023

2023. gada 23.–24. marts, Brisele

“Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” 2023

“Runāsim bez aplinkiem!”

Rubrikā “Runāsim bez aplinkiem!” mēs aicinām EESK locekļus pastāstīt par galvenajiem EESK priekšlikumiem, kā risināt kādu Eiropas Savienībai svarīgu jautājumu.

Kinga Joó: “Mums ir vajadzīga kvalitatīva aprūpe visiem”

Kinga JOÓ

Eiropas aprūpes stratēģija sākas ar to, ka ikviens savā dzīvē kādreiz sniedz vai saņem aprūpi. Tas patiešām ir taisnība, taču augstas kvalitātes aprūpe joprojām nav realitāte daudziem Eiropā, un tas bija viens no stratēģijas virzītājfaktoriem.

“Viens jautājums...”

“Jautājums...”

Šā mēneša slejā “Jautājums ...” aicinām bijušo Eiropas Savienības Padomes ģenerāldirektoru Jaroslaw Pietras izteikties par jautājumu, kas šobrīd nodarbina visus: par enerģētisko krīzi.

Jaroslaw Pietras: “Enerģētikas krīze vēl nav beigusies”

EESK Info: Jaroslaw Pietras, kā jūs pašlaik raksturotu ES enerģētikas tirgu, un kādas ir nākotnes perspektīvas?

Uzminiet, kas ieradies viesos!

Pārsteiguma viesis

Šajā slejā mēs iepazīstinām ar žurnālistu un ievērojamu personību viedokļiem, pārdomām un komentāriem par mūsdienu Eiropā aktuāliem tematiem. Šoreiz mūsu viešņa ir ukraiņu reportiere Olena Abramovych. Šī jaunā gada sākumā viņa dalās ar mūsu lasītājiem cerībās uz labāku pasauli.

Olena Abramovych: Ukraina 2023: cīņa ir jāturpina — pat pēc uzvaras

“Mēs nekad nepalaižam garām iespēju palaist garām iespēju,” skan teiciens, kas Ukrainā parādījās dažus gadus, pirms izcēlās pilna mēroga karš. 

EESK jaunumi

Lai katrs gads kļūst par Eiropas Jaunatnes gadu

EESK decembra plenārsesijā apsprieda jautājumus, kas ietekmē jauniešus darba tirgū. Debates noslēdza Eiropas Jaunatnes gadu 2022 un ievadīja Eiropas Prasmju gadu 2023. Komiteja pauda atbalstu jauniešu iesaistes ilgtermiņa stratēģijai un ieteica panākt, ka Eiropas gadi kļūst plašāki, paredzot ne tikai popularizēšanas pasākumus, bet arī izstrādājot skaidrus plānus.

 

Finansiālā dzimumu līdztiesības dimensija joprojām nav manāma ES politikā

Decembra plenārsesijā EESK rīkoja debates par finanšu un publiskās atveseļošanas politikas nozīmi dzimumu līdztiesības veicināšanā un sieviešu spēcināšanā ekonomikas jomā Eiropas Savienībā. Debates norisinājās saistībā ar divu atzinumu pieņemšanu: vienu atzinumu par dzimumpamatotu budžeta izstrādi un investēšanu un otru – par to, kā dalībvalstis var uzlabot atveseļošanas un noturības plānos ierosināto tiešo un netiešo pasākumu ietekmi uz dzimumu līdztiesību.

Pārtiku nevajadzētu uzskatīt par finanšu aktīvu — tā nav prece, kas līdzinās citām

EESK 14. decembrī pieņemtajā pašiniciatīvas atzinumā uzsver, ka pasaulē pārtikas cenu krīzi saasinājis karš Ukrainā, bet patiesībā tās cēlonis ir strukturālākas un sistēmiskākas preču tirgus problēmas, kas izraisa badu un apdraud cilvēku iztiku.

EESK atbalsta obligātu ES politikas un noteikumu pārbaudi attiecībā uz konkurētspēju

Konkurētspējas pārbaude būtu jāattiecina uz jebkuru ES politikas jomu un likumdošanas procesu – tā norādīts jaunajā EESK atzinumā, kurā uzmanība pievērsta arī ES “konkurētspējas programmai”.

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu sadarbība pēc Covid-19: pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir svarīga nozīme ekonomikas un sabiedrības dinamikas saglabāšanā

EESK decembra plenārsesijā notika debates par Eiropas un Vidusjūras reģiona atjaunošanu un noturību pēc Covid-19 pandēmijas, īpašu uzmanību veltot digitālās pratības jautājumiem.

Lai efektīvi informētu par pamattiesībām un tiesiskumu, Eiropas Savienībai uzsvars jāliek uz kopienā balstītām vērtībām un likteņstāstiem

EESK aicina ES un dalībvalstis censties labāk informēt visu sabiedrību par pamattiesībām un tiesiskumu. Decembrī pieņemtajā atzinumā Komiteja ierosina uzmanību pievērst godīgumam un taisnīgumam un dot iespēju viedokli paust tiem, kuri tieši saskaras ar cilvēktiesību pārkāpumiem.

Azbesta jautājums: Eiropas Savienībai jādara vēl vairāk, nekā paredz Komisijas ierosinātā robežvērtība

Decembra plenārsesijā pieņemtajā EESK atzinumā norādīts, ka azbesta iedarbības tehniskajai robežvērtībai galu galā jābūt zemākai, nekā Komisija pašlaik ierosina nesen izstrādātajā direktīvā, ar ko reglamentē darba ņēmēju aizsardzību pret risku, ko rada azbesta iedarbība darba vietā.

Nelikumīgi iegūti līdzekļi: jauna ES direktīva palīdzēs apkarot organizēto noziedzību

EESK decembra plenārsesijā tika atzinīgi novērtēts Komisijas priekšlikums direktīvai par līdzekļu atgūšanu un konfiskāciju. Šāda direktīva ir svarīgs solis cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu Eiropas Savienībā. Neraugoties uz vispārējiem uzlabojumiem dažās dalībvalstīs, tādu noziedzīgi iegūto līdzekļu īpatsvars, kas ir iesaldēti vai konfiscēti, visā ES joprojām ir ārkārtīgi zems.

Eiropas Mediju brīvības akts – svarīgs stūrakmens mediju brīvības aizsardzībā

EESK atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas iniciatīvas mediju brīvības jomā, taču brīdina, ka ar ieteikumiem un ieteikuma tiesību pieeju vien nepietiks, lai nodrošinātu, ka mediji Eiropā ir brīvi un neatkarīgi no politiskas, komerciālas un cita veida iejaukšanās.

Izglītībai jābūt ilgtspējīgas attīstības pamatelementam

Izglītība var veicināt sabiedrības atteikšanos no fosilā kurināmā un pāreju uz apritīgumu un ilgtspēju. Decembrī pieņemtajā pašiniciatīvas atzinumā EESK aicina nodrošināt transformatīvu izglītību, kas jauniešiem dod iespēju veicināt zaļo pārkārtošanos.

 

Jūrniecība: EESK atkārtoti brīdina par tehnoloģiju nozares apdraudējumiem

Nesen EESK izstrādātajā izpētes atzinumā norādīts, ka jūrniecības tehnoloģiju nozarei ir steidzami vajadzīgi politikas pasākumi un investīcijas, lai stātos pretī starptautiskai konkurencei. Galvenā uzmanība būtu jāpievērš prasmju apgūšanai, finansējumam un tirgus pieejamībai.

Latīņamerikai ir vajadzīgs jauns sociālais līgums, lai veicinātu ekonomikas atveseļošanos

Pagājušā gada decembrī EESK pieņemtajā pašiniciatīvas atzinumā par sociālo un ekonomisko situāciju Latīņamerikā pēc Covid-19 norādīts, ka Latīņamerikai vajadzīgs jauns sociālais līgums, lai nodrošinātu politisko atbildību, iekļaušanu, sociālo aizsardzību un kvalitatīvu nodarbinātību. Vislabākais sākumpunkts ir brīvi un demokrātiski organizēta pilsoniskā sabiedrība.

Zviedrija pārņem ES Padomes prezidentūru: EESK pievienojas diskusijai par prioritātēm un programmu

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) Biroja sanāksmē, kas 15. decembrī notika Stokholmā, Zviedrijas valsts sekretārs ES lietās Christian Danielsson izklāstīja politisko virzību, ko iecerējusi nākamā ES Padomes prezidentvalsts Zviedrija, kura ir aicinājusi EESK sniegt ieguldījumu sešos svarīgos jautājumos.

Grupu jaunumi

2023. gads – īstais brīdis pieņemt konkurētspējas programmu

Sagatavojis Stefano Mallia, EESK Darba devēju grupas priekšsēdētājs

2023. gada pirmie seši mēneši ir īstais laiks, lai panāktu, ka konkurētspējas programma tiek noteikta par vienu no ES galvenajām prioritātēm. 

Skats uz piespiedu darbu: EESK telpās notiek SDO izstāde

Sagatavojusi EESK Darba ņēmēju grupa

SDO izstādē, kas pagājušā gada decembrī notika EESK, varēja aplūkot labākos SDO konkursam iesniegtos zīmējumus, kuros attēloti piespiedu darbam pakļauto cilvēku drūmie stāsti no visas pasaules. 

Par Pilsoniskās sabiedrības organizāciju grupas priekšsēdētāju tiek atkārtoti ievēlēts Séamus Boland

EESK Pilsoniskās sabiedrības organizāciju grupa

EESK Pilsoniskās sabiedrības organizāciju grupas locekļi 14. decembrī ar aklamāciju atkārtoti ievēlēja Séamus Boland par grupas priekšsēdētāju vēl uz divarpus gadiem.