Pārtikas nozares ilgtspēja

This page is also available in:

Mūsu dzīve bez pārtikas nav iedomājama, un pārtika ir neatņemama Eiropas kultūras sastāvdaļa. Tomēr pārtika, ko mēs ēdam, tās ražošanas veidi un izšķērdētās pārtikas daudzums būtiski ietekmē cilvēku veselību, dabas resursus un sabiedrību kopumā:

 • neveselīga uztura dēļ cilvēki — it īpaši bērni — arvien vairāk cieš no liekā svara un aptaukošanās;
 • lauksaimnieki un darba ņēmēji nesaņem taisnīgu samaksu par savu produkciju;
 • visā pārtikas ķēdē tiek zaudēta vai izšķērdēta viena trešdaļa pārtikas;
 • vide ir tā, kas cieš: pārtikas ražošana un patēriņš dramatiski ietekmē klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības zudumu, gaisa un ūdens piesārņojumu, augsnes degradāciju utt.

Covid-19 radītā krīze ir modinātājzvans pārmaiņām. Tā ir apliecinājusi, ka pārtikas nogādāšanu “no lauka līdz galdam” nedrīkst uztvert kā pašu par sevi saprotamu, un ir parādījusi tirgus dalībnieku un darbību savstarpējo saistību visā pārtikas sistēmā. Lai nodrošinātu vienādus rezultātus iedzīvotājiem, lauksaimniekiem, darba ņēmējiem un uzņēmumiem, vairāk nekā jebkad agrāk ir vajadzīgas taisnīgas, resursefektīvas, iekļaujošas un ilgtspējīgas piegādes ķēdes visā lauksaimniecības un pārtikas sektorā.

Jau gadiem ilgi EESK ir bijusi avangardā, aicinot īstenot ilgtspējīgu un visaptverošu pārtikas politiku. Šāda integrēta un sistēmiska pieeja ir būtiska, lai risinātu daudzās un savstarpēji saistītās problēmas, kas ietekmē pārtikas sistēmas, kā arī lai nodrošinātu ekonomikas, vides, sociālās jomas un kultūras ilgtspēju un lai garantētu politikas jomu (piem., lauksaimniecības, vides aizsardzības, veselības, izglītības, tirdzniecības, ekonomikas, tehnoloģiju u. c.) integrēšanu un saskaņošanu, un lai sekmētu sadarbību dažādos pārvaldības līmeņos.

 • Pieņemtie on 04/06/2014
  Atsauce
  NAT/645-EESC-2014-01-01-2896
  Plenary session number
  499
  -

  Opinion on the Proposal for a Directive on the approximation of the laws of the Member States relating to caseins and caseinates intended for human consumption and repealing Council Directive 83/417/EEC

   

   

  Caseins and caseinates (category C)
 • Pieņemtie on 01/04/2014
  Atsauce
  NAT/635-EESC-2014-01-01-933
  Employers - GR I
  Spain
  Plenary session number
  498
  -

   

   

  Novel food and cloning
 • Pieņemtie on 01/04/2014
  Atsauce
  NAT/625-EESC-2014-01-01-10
  Employers - GR I
  Slovakia
  Plenary session number
  498
  -

   

   

  Promotion measures for agricultural products
 • Pieņemtie on 16/10/2013
  Atsauce
  NAT/611-EESC-2013-01-01-4014
  Employers - GR I
  Spain
  Plenary session number
  493
  -
  Regulation on official controls
 • Pieņemtie on 16/10/2013
  Atsauce
  NAT/621-EESC-2013-01-01-6207
  Plenary session number
  493
  -
  Maximum levels of radioactive contamination of food and feed (category C)
 • Pieņemtie on 18/09/2013
  Atsauce
  INT/705-EESC-2013-4753
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain
  Plenary session number
  492
  -
  EESC opinion: Biocidal products
 • Pieņemtie on 18/09/2013
  Atsauce
  NAT/595-EESC-2013-01-01-2634
  Workers - GR II
  Italy
  Plenary session number
  492
  -
  There is a global increase in demand for bioenergy. This is a positive development if managed sustainably. It can contribute to several policy objectives such as agricultural and rural development, climate change mitigation and better energy access and security [...] The opinion aim to look into options for promoting sustainable production of "food and fuel", and particularly how civil society can contribute. What does the EU biofuel policy mean for European and global food security? What regulatory frameworks are necessary to make it sustainable? What support for implementation is needed? How can the competition of land-use be better managed?
  Food security and bioenergy
 • Pieņemtie on 11/07/2013
  Atsauce
  INT/683-EESC-2013-1697
  Employers - GR I
  Slovakia
  Plenary session number
  491
  -
  EESC opinion: Unfair trading practices / supply chain
 • Pieņemtie on 10/07/2013
  Atsauce
  NAT/599-EESC-2013-3028
  Civil Society Organisations - GR III
  Lithuania
  Plenary session number
  491
  -
  Trade arrangements/processing of agricultural products
 • Pieņemtie on 14/11/2012
  Atsauce
  NAT/580-EESC-0000-01-01-2304
  Plenary session number
  484
  -
  Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 2001/110/EC relating to honey
  EESC Opinion: Honey (amending Directive 2001/110/EC) (category C)