Ekonominės ir pinigų sąjungos, ekonominės ir socialinės sanglaudos skyrius (ECO) - Related Opinions