Balandžio mėn. plenarinėje sesijoje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė nuomonę dėl metavisatos poveikio visuomenei. Nuomonėje pabrėžiama, kad ES, siekdama užtikrinti įtraukią ir saugią virtualią aplinką, turi skubiai išnaudoti metavisatos galimybes ir panaikinti jos keliamas grėsmes.

Metavisata jau parodė savo potencialą ekonomiškai efektyvių sprendimų, spartesnės gamybos, geresnės kokybės, rizikos mažinimo ir didesnio veiksmingumo srityse. Ji teikia daug vilčių poveikio aplinkai mažinimo požiūriu, nes sudaro galimybes nuotoliniam darbui, sumažina fizinių kelionių būtinybę ir išmetamą anglies dioksido kiekį.

EESRK nuomonės pranešėjas Martin Böhme pabrėžė, kad „metavisata ir virtualūs pasauliai darys didžiulį poveikį mūsų gyvenimams. Jie atneš ne tik naujų galimybių, bet ir problemų, kurioms reikėtų užbėgti už akių.“

Virtualūs pasauliai kelia įvairių pavojų, visų pirma vaikams ir pažeidžiamoms grupėms. Komitetas ragina platformų operatorius įdiegti griežtus kontrolės mechanizmus, skirtus žalingam turiniui filtruoti ir pašalinti, ir imtis apsaugos priemonių, kad būtų užkirstas kelias priekabiavimui, piktnaudžiavimui ir išnaudojimui. Naudotojai taip pat atkreipia dėmesį į priklausomybės, privatumo ir psichikos sveikatos problemas.

Esamų teisėkūros priemonių gali nepakakti virtualiems pasauliams reglamentuoti. EESRK ragina ES institucijas užtikrinti, kad metavisatoje būtų laikomasi realaus pasaulio teisėkūros, apmokestinimo politikos, o konkretūs poreikiai būtų tenkinami priimant naujas priemones.

Nuomonėje nurodoma, kad pramoninė metavisata turi didžiulį potencialą Europos įmonėms, norinčioms optimizuoti savo veiklą, rinkti duomenis ir gerinti veiklos rezultatus. Pramonei kylantys iššūkiai daugiausiai susiję su poreikiu didinti pritarimą šioms naujoms technologijoms, darbo jėgos perkvalifikavimu ir užtikrinimu, kad ši patirtis būtų etiška ir saugi.

„Norint sukurti metavisatą verslui, reikalingi konkretūs įgūdžiai, o Europa turi stengtis vėl tapti šiltai mokslininkus priimančia bendruomene, kad išlaikytų savo pirmaujančias pozicijas,“– nurodė EESRK bendrapranešėjis Hervé Jeannin.

Šiuo metu EESRK rengia antrąją nuomonę dėl metavisatos, kuri turėtų būti priimtą antrąjį šių metų pusmetį. (gb)